Skadligt bruk - ett nytt sätt att tänka!

Tidspress och knepiga livspussel leder till stress som ökar behovet av återhämtning och avkoppling. I den bästa av världar görs det i umgänge med familj och vänner med fysisk aktivitet och vila. Med över 50-års erfa­renhet i branschen vet vi att långvarig stress inte sällan leder till förändrade alkoholvanor och/eller självmedicinering av läkemedel. Nästan 75 procent av de akuta fall vi utreder och behandlar har, förutom problem med ett eller flera preparat (alkohol, läkemedel, illegala droger, spel), även någon form av stressrelaterade problem och eller psykisk ohälsa.

Skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) fokuserar på beteende. Det är inte preparat och mängd som är väsentligast utan vilken inverkan en persons beteende får på den egna hälsan, sociala relationer och ekonomin för arbetslaget och arbetsgivaren.

Skadligt bruk är allt som är roligt men som kan bli för mycket. Läkemedel, spel, överdriven träning, dopning, sociala medier, osv. Vad priset är för skadligt bruk vet ingen! Genom att öka kunskapen i första hand hos chefer kan sannolikt betydande summor sparas hos företagen.

Receptet? Det börjar med kulturen på arbetsplatsen – värderingar och spelregler, formella och in­formella och chefernas mod.

Alna kartlägger arbetsplatsernas inställning till frågor som rör skadligt bruk, vi hjälper till att formu­lera spelregler som utgår från företagets behov och ger chefer kompetens att agera innan, istället för reagera när, det hänt.

Skadligt bruk är definierat av WHO:

"Med skadligt bruk avses ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i sociala sammanhang och påverkar ekonomin  negativt både på individ-, organisations- och samhällsnivå."

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness