Alna - resurs för företag och organisationer

Alna finns i hela Sverige. Nära dig och ditt företag. Vi hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast, effektivt sätt.

Vi ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet. Vi hjälper till att utforma och implementera er policy för bruk och skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika eller annat. Vi ger handledning och support i akuta situationer, erbjuder öppna kurser och företagsanpassad utbildning samt utredning och behandling i individärenden, etc.

Vi utvecklar och uppdaterar ständigt våra arbetssätt och metoder. Vi bevakar forskningsrön och arbetsmarknadens utveckling, tar fram informationsmaterial, utbildar, etc.

De centrala organisationerna på arbetsmarknaden är Alnas ägare

Alna drivs utan privata vinstintressen. Ägare och huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.

Våra tjänster

  • Rådgivning till chefer, HR, fackliga m fl
  • Alna Direkt - supporttelefon
  • Ärendeinventering
  • Kulturundersökning - digital enkät
  • Policy
  • Företagsanpassat informationsmaterial
  • Informationsmöten
  • Öppna och företagsanpassade utbildningar, workshops och seminarier
  • Utredning och behandling till individer
  • Arbetsgruppsutveckling.
Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness