Alna - resurs för företag och organisationer

Alna finns i hela Sverige. Nära dig och ditt företag. Vi hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast och effektivt sätt.

Vi ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet. Vi hjälper till att utforma och implementera er policy för bruk och skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika eller annat. Vi ger handledning och support i akuta situationer, erbjuder öppna kurser och företagsanpassad utbildning samt utredning och behandling i individärenden, etc.

Vi utvecklar och uppdaterar ständigt våra arbetssätt och metoder. Vi bevakar forskningsrön och arbetsmarknadens utveckling, tar fram informationsmaterial, utbildar, etc.

Alna ägs sedan den 1 januari 2020 av Feelgood, Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Läs gärna mer om Feelgood på www.feelgood.se.

Våra tjänster:

  • Rådgivning till chefer, HR, fackliga m fl
  • Alna Direkt - supporttelefon
  • Ärendeinventering
  • Kulturundersökning - digital enkät
  • Policy
  • Företagsanpassat informationsmaterial
  • Informationsmöten
  • Öppna och företagsanpassade utbildningar, workshops och seminarier
  • Utredning och behandling
  • Arbetsgrupputveckling.
Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness