Arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kring frågor om skadligt bruk

Alna bildades 1961 av SAF, LO, och TCO i Stockholms län som ett resultat av arbetsgivarnas och arbetstagarnas gemensamma intresse av drogfria arbetsplatser.

Många arbetsplatser hade upptäckt att man ofta "bytte" missbrukare med varandra. Därför beslöt man att man genom samverkan på varje arbetsplats skulle ta ansvar för problemen.

Alnas huvudmän och ägare är de centrala organisationerna på arbetsmarknaden, dvs Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco. I Alnas styrelse sitter representanter från våra huvudmän samt från Alnas kunder. Eftersom vårt arbete gynnar folkhälsan i stort har även flera myndigheter engagerat sig i Alna.

Alna arbetar i hela Sverige och samarbetet med de centrala organisationerna på arbetsmarknaden har sedan starten varit en av grundstenarna för Alnas verksamhet. Genom att skapa Alna hittade man ett konstruktivt sätt att lösa problem kring missbruk på arbetsplatsen, både för arbetsgivare och arbetstagare.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness