Nyhet! Digital grundutbildning om skadligt bruk på arbetsplatsen

Vi erbjuder utbildning för chefer, HR och fackliga - när de har tid!
Intressant erbjudande för er som kanske har svårt att hitta en gemensam tid för kompetensutveckling!

Den digitala utbildningen "Skadligt bruk på arbetsplatsen - hur berör alkohol och andra skadliga bruk arbetsmiljön och hur ska jag agera?" vänder sig främst till chefer, men lämpar sig också för skyddsombud. 

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska agera när det finns skadligt bruk på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om en medarbetare som har problem med alkohol, droger eller spelande. 

Utbildningen ökar förståelsen för hur skadligt bruk påverkar arbetsmiljön. Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha en ökad förståelse för och grundläggande kunskaper om skadligt bruk, hur det påverkar arbetsmiljön, roller och ansvar samt hur en rehabiliteringsprocess kan se ut. Målsättningen är att deltagaren ska känna sig säkrare och tryggare i att hantera dessa frågor.

Upplägg och innehåll:
Utbildningen består av sju avsnitt och tar cirka 60-90 minuter att genomföra. Om man vill ta en paus, kan man enkelt återgå till där man slutade. Innehållet varierar mellan informativa texter, interaktiva övningar, flera case samt inspelade miniföreläsningar och frågefilmer. Utbildningen har även ett avslutande kunskapstest.

1. Inledning
Vad vet du om skadligt bruk? Var går egentligen gränserna? Vad har skadligt bruk med arbetslivet att göra?

2. Alkohol, läkemedel, spel, narkotika
Vi går översiktligt igenom de vanligaste typerna av skadligt bruk och hur de hanteras på arbetsplatsen.

3. En arbetsmiljöfråga
Hur påverkar alkohol och andra skadliga bruk arbetsmiljön? Vad innebär det att vara medberoende?

4. Varningssignaler
Vilka tecken kring skadligt bruk ska chefen vara uppmärksam på?

5. Förebyggande arbete
Arbetsplatsen är en viktig arena för preventivt arbete. Hur går det till? Vad är viktigt att tänka på?

6. Agera vid misstanke
Vid misstanke om att en medarbetare har en problematik kring skadligt bruk ska du som arbetsgivare agera. Hedvig Törneman svarar på
vanliga frågor från chefer och ger också goda råd på vägen.

7. Rehab kring skadligt bruk
Hur fungerar en rehabilitering? Vad händer vid återfall? Vi går igenom processen och rollerna samt hur det kan gå till.

Utbildningen är främst anpassad för dator men kan också genomföras på mobil eller läsplatta. Genomförande sker på Feelgoods lärportal/LMS men kan också levereras till eget LMS. Vi kan även anpassa utbildningen efter särskilda behov eller önskemål, såväl innehållsmässigt som visuellt. Utbildningen finns tillgänglig på engelska.

Pris:

  • 900 kr/deltagare upp till 30 deltagare
  • 700 kr/deltagare över 30 deltagare
    (Minsta antal deltagare per beställning är 5 st)

Välkomna att kontakta oss på info@alna.se för att få offert eller lägga beställning.

Chefens digitala arbetsmiljöpaket
Komplettera gärna utbildningen med Feelgoods övriga tre grundläggande chefsutbildningar i arbetsmiljö; Tidiga signaler och rehabilitering, Organisatorisk och social arbetsmiljö samt Systematiskt arbetsmiljöarbete. Till detta en valfri utbildning i ergonomi eller stress. Vid intresse för chefspaketet, kontakta din kundansvariga eller digitalutbildning@feelgood.se.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness