Svårt att söka och få hjälp för alkoholproblem

Yrkesverksamma, socialt etablerade föredrar individuell samtalsbehandling och privat vårdgivare, visar studie.

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2016/10/Svart-att-soka-och-fa-hjalp-for-alkoholproblem/

Ur Lakartidningen.se 2016-10-04

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness