Resultat från Spelprojekt

Alna genomförde under hösten 2012 spelprojektet "Satsa rätt - en insats med garanterad vinst" på uppdrag av och med stöd från Folkhälsoinstitutet.

I projektets regi genomfördes 23 utbildningstillfällen på 20 orter med totalt 471 deltagare 238 unika organisationer, från små organisationer med bara några få anställda till stora rikstäckande organisationer med många tusen anställda.

Enligt utvärderingar (70 % svarsfrekvens) fick utbildningarna ett snittbetyg på 4,4 på en skala 1-5. Betyg för kursledare ligger på 4,5 och relevans för yrkesroll får ett betyg på 4,4.

I en basenkät som fylldes i av deltagarna före utbildningstillfället var det endast 12,5 % som ansåg att den organisation de representerade hade en policy som omfattade spel och spelproblem vid utbildningstillfället. Det kan jämföras med att nästan 75 % har en policy som omfattar alkohol och droger (Källmén et al, 2013). Ytterligare 5 % hade vid utbildningstillfället påbörjat arbetet med en policy omfattande spel.

20 % av deltagarna uppgav att deras organisation hade sökt och fått rådgivning om spel och spelproblem från någon utomstående, men endast 8 % uppgav att deras organisation hade genomfört någon förebyggande aktivitet.

Utbildningarna har givit deltagarna kunskap om spel och spelproblem på arbetsplatsen samt verktyg för ett strategiskt arbete. De har fått material som kan vara till hjälp för att skapa och implementera en policy som omfattar dessa frågor.

Baslinjeenkäten, se ovan, visar att kunskapsnivå och handlingsberedskap var förhållandevis låg hos deltagande nyckelpersoner. De flesta deltagarna har visat upp ett stort intresse för frågan om spel och spelproblem på arbetsplatsen trots det, eller kanske på grund av just det.

Om kunskap och handlingsberedskap är låg hos nyckelpersoner inom organisationerna, hur ser den då ut bland övriga medarbetare? Hur kan nyckelpersoner ”nå ut på golvet” med kunskap, riktlinjer och skapa mod att agera tidigt i en eventuell problematik? Detta är några frågor som väckts under projektet och som Alna vill fortsätta att undersöka i en Fas 2 under 2013.

Läs mer i Alnas Nyhetsbrev Juni 2013

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness