Pressmeddelande 2012-07-11

Utbildningssatsning mot spelproblem som får konsekvenser i arbetslivet

Alna genomför under hösten 2012 ”Satsa Rätt – en insats som garanterar vinst!”. En utbildningssatsning för att ge kunskap om spelproblem i arbetslivet och hur de kan hanteras. Spelproblem finns och ökar på arbetsplatser bland annat genom flitigt användande av internet och mobiler både på arbete och privat. Det innebär att möjligheterna till spel om pengar och för nöjes skull är näst intill oändliga.

Folkhälsoinstitutet har gett Alna Sverige i uppdrag att öka kunskapen om problem med spel på arbetsplatser och hur problemen kan förebyggas.

Alna har arbetat i 50 år med frågor som rör riskbruk och skadligt bruk i arbetslivet. De senaste åren har Alna breddat sitt engagemang och arbetar numera med alkohol, läkemedel, droger samt spelproblem och även med andra beteenden som kan leda till beroende.

Syftet med projektet ”Satsa Rätt – en insats som garanterar vinst!” är att förmedla kunskap om spelproblem och hur de kan hanteras. Alna vänder sig i projektet till små och medelstora arbetsgivare i hela Sverige företrädesvis de med många ”unga vuxna” anställda.

Alnas utbildningar har tidigare utvärderats vetenskapligt. De som genomgått Alnas utbildning är mer aktiva i sitt förebyggande arbete än andra.

Under hösten genomför Alna ett 20-tal öppna utbildningar runt om i Sverige för att:

  • Öka kunskapen om spelproblem som får konsekvenser i arbetslivet
  • Skapa mod att agera tidigt och inte bara reagera vid akuta problem
  • Visa på praktiska verktyg för att förebygga spelproblem på arbetsplatsen.

Alna håller även företagsinterna utbildningar inom ramen för projektet.
Frågor om projektet besvaras av
Kerstin Redig, 070-661 05 85, kerstin.redig@alna.se eller
Tommy Andersson, 070-601 00 10, tommy.andersson@alna.se

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness