Så använder vi sociala medier för privat bruk under arbetstid

2015-06-03

Chefer har lättare att hamna i skadligt bruk av sociala medier

Svenska chefer lägger i genomsnitt en halvtimme per dag på privat användande av sociala medier för privat bruk på arbetstid. Det i genomsnitt en kostnad på cirka 50 000 kr per år och chef*. Men hela 15 procent av cheferna lägger en timme eller mer på att använda sociala medier för privat bruk under arbetstid. Det visar en undersökning från Alna.

Sociala medier har blivit en del av vardagen för de flesta svenskar. Och beteenden vi vant oss vid på fritiden letar sig in på våra arbetsplatser. Alna, experter på skadligt bruk i arbetslivet, har undersökt hur anställda använder sociala medier för privat bruk under arbetstid och vad det får för konsekvenser. 

Ett oväntat resultat är att chefer är den grupp som använder sociala medier för privat bruk mest på arbetstid. De är också den grupp som har svårast att hantera situationen. 

– Detta är en ny typ av skadligt bruk som vi ser växer, helt enkelt för att det är så lättillgängligt, och chefer som har datorn som huvudsakligt arbetsredskap, är uppenbarligen extra utsatta, säger Moa Miniscetti, psykolog och klinisk chef på Alna.

Nästan en tredjedel av cheferna i undersökningen tycker själva att de använder sociala medier för privat bruk för mycket på arbetstid och lika många skulle vilja kunna begränsa sitt bruk. En femtedel av cheferna kan inte vara öppna mot sin egen chef om sitt beteende. Hela 27 procent av cheferna säger också att deras arbete blivit lidande på grund av sitt beteende.

I privata bolag har endast 39 procent en policy för hantering av sociala medier. Som jämförelse har 92 procent av företagen en alkoholpolicy.

– På det här området har det förebyggande arbetet inte hängt med. Därför väntar många företag ofta alldeles för länge med åtgärder. Att hålla ett strukturerat samtal i en tidig fas kan göra stor skillnad, menar hon.  

Checklista inför samtalet:

  • Dokumentera det som du vet har inträffat. Dokumentera också om beteendet har påverkat arbetsplatsen, t ex arbetsgruppen, deadlines mm.
  • Kom ihåg att den bild du har av verkligheten sällan eller aldrig delas av medarbetaren. Samtalet ska handla om vad du ser, känner och upplever; undvik att ställa en diagnos. Håll dig till fakta och till vad som påverkar just arbetet och arbetsplatsen och ställ öppna frågor.
  • Dela in samtalet i tre delar:

1. Bekymmer och omsorg: visa att du ser medarbetaren.

2. Problemfokus: var tydlig med vad du ser, upplever och känner och hur du vill gå vidare md situationen.

3. Val och ansvar: tydliggör krav och förväntningar på medarbetaren. Var också tydlig med vilka konsekvenserna blir om förändring inte sker.

  • Dokumentera samtalet.
  • Följ alltid upp samtalet för att säkerställa att den förändring du önskar blir av.

*Beräknat på en medianlön på ca 40 000 kr och arbetsgivaravgifter och sociala kostnader på mellan 1,5 och 1,6 procent

Vad är skadligt bruk?

Med skadligt bruk avses beteende som är skadligt för hälsan, som får negativa konsekvenser i sociala sammanhang, som påverkar ekonomin negativt för individ och organisation. Det kan handla om exempelvis alkohol, läkemedel, droger, spel, sociala medier, shopping eller sex.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretagen Cint och Netigate under mars månad 2015. 1 000 yrkesverksamma personer mellan 18 och 65 år tillfrågades via en webbenkät. Urvalet av respondenter har skett efter en representativ fördelning vad gäller ålder, kön, arbetsgivare, befattning och geografisk hemvist.

Om Alna:

Alna arbetar med företag och organisationer över hela Sverige. Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961.

Läs mer och ladda hem hela undersökningen.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness