Alna vill spräcka myter om beroende

Jessica Rosengren berättar om kvalitet, evidens och skadligt bruk den 4 november kl. 13.40–13.55 på Kvalitetsmässan i Göteborg

”Antingen är man alkoholist eller inte”

”Man måste nå botten för att kunna vända”

”Beroendeproblematik är något som främst utslagna drabbas av”

”Behandlingshem är det enda möjliga alternativet för alkoholister”

Det finns många gamla sanningar när det gäller beroende och skadligt bruk. Ofta handlar det om att det skulle vara ett antingen eller-problem. Men i verkligheten ligger problematiken på en glidande skala, från måttligt bruk, till riskbruk och skadligt bruk till beroende. Därför krävs också olika typer av insatser beroende på var på skalan man som hjälpsökare befinner sig.

– På Alna betonar vi vikten av att utgå från aktuell forskning med evidensbaserade metoder, kvalitetssäkrade processer och med legitimerad personal, berättar Jessica Rosengren, områdesansvarig, Södra Sverige på Alna.

Ofta har behandlingshem tillämpats som standardbehandlingsform. Det fungerar för patienter som hamnat långt in i sin beroendeutveckling men mindre bra för klienter med ett mer måttligt riskbruk.

– För dessa patienter finns metoder som är både betydligt skonsammare och mindre kostsamma. För både vårdtagare och arbetsgivare handlar det om att få ut mesta möjliga av den insats man gör. Därför är det viktigt att anpassa insatsen till klienten och att sätta in den så tidigt som möjligt.

Vill du veta mer? Kom till monter B05:02 och prata med oss om Alnas syn på kvalitet och evidens för behandling av skadligt bruk.

Välkommen!

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness