Vi ger er kunskap och kompetens

Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet

Vi företagsanpassar utbildning för ert företag. Det är ofta ett bra alternativ om man är flera på arbetsplatsen som behöver kunskaper och inspiration. Utbildningen läggs upp efter förhållandena på ert företag och efter deltagarnas behov. Vi kan hålla utbildning och seminarier på flera språk; t ex engelska och spanska.

Läs mer om företagsanpassad utbildning

"Alna har utbildat alla våra chefer och huvudskyddsombud.  En jättebra utbildning, där deltagarna har fått mycket information under en dag. Alna har visat en bra blandning av kunskap som har varit en ögonöppnare för väldigt många och utbildningen har varit mycket uppskattad av deltagarna.

Utbildningen med Alna har hjälpt oss att stärka våra chefer och givit dem verktyg för att veta hur de ska kunna agera på arbetsplatsen i alkohol- och drogrelaterade frågor. Alnas syn på hur man ska bedriva det här arbetet stämmer överens med vår."

Ulrika Öhman, Human Resources Manager, DHL Global Forwarding (Sweden) AB

Alnas utbildningar får höga betyg i utvärderingar!

Alna utvärderar digitalt alla utbildningar inom en vecka. Det gäller både företagsanpassade och öppna utbildningar.

I utvärderingarna frågar vi efter deltagarnas helhetsintryck, men också hur de värderar olika delar i utbildningen, innehåll, kursledare och presentationsmaterial.

Alnas konsulter som genomför utbildningarna är mycket uppskattade både som föreläsare och för utbildningarnas innehåll och det material deltagarna får del av, som framgår av bilden. Deltagarna värderar de olika momenten på en 5-gradig skala där 1 är lägsta betyg och 5 högsta. Genomsnittet på ca 100 utbildningar ligger över 4 inom alla områden!

Det är givetvis med ett speciellt syfte vi genomför våra utbildningar. Alna har bland annat till uppgift att erbjuda arbetsplatser kompetensutveckling för att förhindra riskbruk och skadligt bruk i arbetslivet. Vi vill veta om deltagarna får nytta av kunskapen i vardagen. Därför ställer vi också frågan ”Tycker du att utbildningen var relevant för dig i din yrkesroll?”

Utvärderingar av Alnas utbildningar

Några kommentarer från deltagare:

Som chef är detta ett jättebra sätt att få mer information om vad som är mina skyldigheter och möjligheter. Känner ett stort förtroende för Alna efter detta och kommer inte att tveka att ta kontakt med Alna om jag i framtiden behöver.”

”Gavs en klar bild av vad som förväntas av mig som chef”

Alnas utbildning ger resultat

Att arbeta förebyggande är lönsamt, det vet vi. I alla fall när det gäller skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet. För att arbeta förebyggande behöver man kunskap. Nu visar en vetenskaplig utvärdering att även en kortare utbildning leder till konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

Mer information

Kalendarium för kurser, föreläsningar och temadagar.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness