Metoder och verktyg som ger långsiktigt resultat

Alna ger inspiration och stöd för att bygga upp eller revidera arbetsplatsens policy för bruk och skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, illegala droger (även kallad alkohol- och drogpolicy). Du får verktyg för att arbeta med skadligt bruk på ett sätt som passar din arbetsplats bäst. Det gör att du snabbt och effektivt kan komma igång med det förebyggande arbetet.

Policy, handlingsplan och aktivitetsplan

Vi hjälper dig med

  • introduktion, kartläggning, inventering och behovsanalys.
  • att formulera innehåll i policy och handlingsplan.
  • inspiration, råd och tips hur man introducerar och förankrar policyn i hela organisationen.
  • medverkan och genomförande av olika aktiviteter t ex utbildning, information till alla anställda, seminarier, gruppövningar, etc.
  • uppföljning och återrapportering.

Policyn innehåller ställningstaganden och riktlinjer för företagets syn på alkohol och droger.

Handlingsplanen talar om hur man ska uppnå det som står i policyn. Med policy och handlingsplan som grund gör vi sedan en verksamhetsplan.

Aktivitetsplanen beskriver; vad som ska hända. Vem är ansvarig? När ska arbetet genomföras? Vad kommer det att kosta? Aktivitetsplanen ska innehålla detaljerade planer för aktiviteter det närmaste året.

Genomförandet innebär konkreta aktiviteter för att implementera och föra ut kunskaper om policyn till alla på arbetsplatsen. Först då kan man förvänta sig märkbara effekter.

Kontakta oss för mer information och offert.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness