Kulturundersökning

Har du koll på kulturen på din arbetsplats?

Alnas kulturundersökning är en webbaserad enkät-undersökning som handlar om kultur och värderingar kring alkohol, läkemedel, spel och illegala droger på arbetsplatsen .

Syftet är att ta reda på vad medarbetarna står för att kunna förändra kulturen i den riktning ledningen önskar gå. Syftet är också att undersöka beredskap och kunskap kring policyn och huruvida man vet vad man ska göra om man misstänker att någon inte mår bra och kanske har ett skadligt bruk på arbetsplatsen.

Med resultatet av en kulturundersökning underlättas policy-arbete och planering av insatser för att föra ut kunskap och implementera regler och vad som gäller.

Att använda Alnas kulturundersökning är ett sätt att arbeta strukturerat och att sätta mål för ert arbete med skadligt bruk. Det är en webbaserad enkätundersökning som handlar om kultur och värderingar kring alkohol, läkemedel, spel och illegala droger på arbetsplatsen.

Syftet är att ta reda på normer, erfarenheter och kunskap hos de anställda för att eventuellt kunna förändra den rådande kulturen i den riktning ledningen önskar. Syftet är också att undersöka beredskap och kunskap kring policyn och om man vet vad man ska göra om man misstänker att någon inte mår bra och kanske har ett skadligt bruk på arbetsplatsen.

Det handlar om:
• Vilken kultur råder på arbetsplatsen?
• Känner alla till policyn och vad den innehåller?
• Finns det oro för kollegor?
• Känner chefer och medarbetare till hur de ska agera i olika situationer?

Undersökningen är kostnadsfri för serviceavtalskunder, den besvaras anonymt och består av 10 frågor.

Med resultatet av en kulturundersökning underlättas ert policyarbete och planering av insatser för att föra ut kunskap samt implementera riktlinjer och handlingsplaner.
Kulturundersökningen kan vara en bra utvärdering när vi gjort en ny eller uppdaterat en policy. Kulturundersökningen ger er mätbara resultat för uppföljning och utvärdering av ert förebyggande arbete.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness