Arbetsgrupputveckling

Har din arbetsgrupp...

  • Svårare att hantera arbetsbelastningen?
  • Skyddar kollegor?
  • Ökat antal sjukdagar?
  • ”Syndabocks”-tänkande?

Skadligt bruk och beroende hos en medarbetare eller chef påverkar arbetsplatsen och arbetsgruppen. Det händer mycket när en hel arbetsgrupp börjar anpassa sig efter en persons beteende istället för att ifrågasätta det.

En arbetsgrupp som inte fungerar kostar mycket pengar för arbetsgivaren:
En grupp på 10 personer som tappar 10 % i produktivitet för att den inte fungerar som den ska, innebär en (löne)kostnad på ca 45 800 kr varje månad.

Alna Arbetsgrupputveckling syftar till att bearbeta saker som hänt, komma vidare och bli ett fungerande team igen. Vi skräddarsyr insatsen utifrån gruppens behov med målet att gruppen ska fungera som team och prestera som förväntat. Tjänsten utförs av Alnas leg. psykologer.
Alna erbjuder snabbt och professionellt stöd som är anpassat till situationen. Uppdragsgivaren beskriver problematiken och vi leder arbetet i gruppen med fokus på framtiden.

Syfte och mål:

  • Uppmuntra gruppen att prata öppet om de saker som hänt
  • Återskapa tillit i gruppen
  • Formulera en tydlig målsättning
  • Stödja motivation till förändring
  • Ge verktyg för att bättre klara liknande situationer i framtiden.

Genomförande:

Kontakta oss om du har frågor och vill veta mer om tjänsten.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness