Alna Utredning ger bättre slutresultat

En 12-månaders uppföljningsstudie visar att 81% har fått en ökad motivation till behandling efter utredning och 91% av arbetsgivarna tyckte att det var en god investering.

Studien är baserad på intervjuer med 54 individer/klienter och 42 till dessa hörande kontaktpersoner hos arbetsgivaren, och genomförd cirka ett år efter avslutad utredning/vårdhänvisning (12-25 månader). Kontaktpersonerna har i huvudsak varit arbetsledare och chefer. Deltagarna var 67% män och 33% kvinnor, medianålder 49 (34-62).
 

81 procent svarar att de fått ökad motivation under utredningen

Vår utvärdering av Alna Utredning visar att utredningen i sig ökar motivationen för behandling samt att den väsentligt ökar möjligheten till ett positivt utfall i behandlingen. Resultaten sammanfaller också väl med internationella forskningsrön på området.

Motivation och livskvalitet

  • 81% svarar att de har fått en ökad motivation till behandling genom utredningen, 13% svarar nej och 6% svarar att de inte vet.
  • 22% svarar att själva utredningen varit det mest betydelsefulla för förändring,
  • 29% svarar att behandlingsinnehållet var viktigast och 16% svarar behandlarna, d v s personerna på behandlingsstället. 29% svarar att det varit något annat än ovanstående, och 4% vet ej.
  • 43% av klienterna svarar att de inte dricker alls längre och 49% att de dricker mindre. Ingen har ökat sitt drickande och 8% uppger oförändrat drickande.
  • 87% svarar att de tycker att de fått en ökad livskvalitet och 13% svarar att de inte fått en ökad livskvalitet.

God investering

Av kontaktpersonerna var 71% arbetsledare eller chefer och 29% personalavdelning.

  • 83% av kontaktpersonerna uppger bättre resultat för den anställde (62% mycket bättre). 12% svarar att det är oförändrat och 5% vet inte.
  • 54% av kontaktpersonerna uppger förbättrad arbetsprestation/samarbetsförmåga, 5% svarar oförändrat bra, 22% ingen förändring och 19% vet ej.
  • 91% av kontaktpersonerna svarar att utredningen var en god investering, 7% tyckte inte att det var en god investering och 2% svarade vet ej.

Det finns inte en enda behandling som är bra för alla

Senare års behandlingsforskning visar att det inte finns någon enda behandlingsmetod som är effektiv för alla individer.

Alkohol- och drogproblem bör bemötas i ett perspektiv där missbruket ses som ett komplext, individuellt problem, och hjälpinsatser bör "skräddarsys" och utgå från de upplevda och faktiska behov den enskilde har.

En Alna Utredning ökar möjligheterna att hitta det bästa alternativet för den enskilde. Tjänsten omfattar dels en utredning dels en bedömning av den enskilde individens behov av åtgärder.

Förändringsprocessens betydelse vid rehabilitering

Att hamna rätt i människans så kallade förändringsprocess har en avgörande betydelse för en lyckad förändring/rehabilitering. Utredningen är ett sätt att lotsa individen genom en förändringsprocess för att kunna lyckas med en aktiv, bestående förändring.

- I utredningen använder vi oss av ett motiverande förhållningssätt som är det konfrontativa sättets motsats, säger Anna Rosu, psykolog på Alna. Detta sätt är, också enligt vetenskapen, mer framgångsrikt när det gäller att få individen att bli motiverad att förändra genom att själv att få insikt, ta ansvar, välja och vara medveten om konsekvenserna.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness