Styrelse

Ordförande
Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, e-post

Vice ordförande
Karin Karlström, Saco, e-post

Ledamöter
Kerstin Wrisemo, Arbetsgivarföreningen KFO, e-post
Mats Stenberg, Sveriges Kommuner och Landsting, e-post
Ann-Sofi Sjöberg, TCO, e-post
Helena Rasmusson, Svenskt Näringsliv/BillerudKorsnäs, e-post
Vakant, LO

Adjungerande
Jenny Lindmark, Arbetsgivarverket, e-post (adjungerad i föreningsstyrelsen)

Suppleanter
Patrick Roselin, LO, e-post
Ulrika Hagström, TCO, e-post

Revisorer
Aukt. revisor, PricewaterhouseCoopers (PwC)

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness