Styrelse

Ordförande
Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, e-post

Vice ordförande
Patrick Roselin, LO, e-post

Ledamöter
Helena Rasmusson, Svenskt Näringsliv/BillerudKorsnäs, e-post
Kerstin Wrisemo, Arbetsgivarföreningen KFO, e-post
Mats Stenberg, Sveriges Kommuner och Landsting, e-post
Ulrika Hagström, TCO, e-post
Jenny Måhlgren, Saco, e-post

 

Adjungerande
Jenny Lindmark, Arbetsgivarverket, e-post (adjungerad i föreningsstyrelsen)

Revisorer
Aukt. revisor Johan Svärdlöf, PricewaterhouseCoopers (PwC)

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness