Alnas Advisory Board

Alnas Advisory Board består av några av landets främsta inom klinisk psykologi och forskning vad gäller skadligt bruk samt organisationspsykologi i arbetslivet.

Kliniska frågor:

Stefan Borg
Leg. läkare, psykiater, docent i psykiatri. Stefan har under många är varit chef på Beroendecentrum Stockholm. Han har forskat inom hjärnskador, alkoholmarkörer, samt beroende av lugnande- och sömnmedel. Stefan har även varit medlem av Socialstyrelsens vetenskapliga råd och i den statliga narkotikakommissionen och missbruksutredningen och deltog i Socialstyrelsens riktlinjearbete för missbruks- och beroendevården 2011-2015.  Är även medförfattare till boken "Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser".

Ewa Lindberg Wåhlin
Leg psykolog, leg psykoterapeut. Ewa har arbetat i över 30 år med missbruksvård. Först inom narkomanvård i Göteborg sedan mest med alkoholberoende och psykiatri. Var med och startade WAG-studien (Women and Alcohol in Gothenburg) på 80-talet, vilket är den största epidemiologiska studien på kvinnor och alkohol i Sverige. Under flera år arbetade hon sedan med studien som doktorand. Ewa var en av initiativtagarna till Respons - en mottagning i Göteborg som enbart vänder sig till riskkonsumenter eller lätt beroende och arbetar sedan dess med människor i arbetslivet och då med fokus på att hjälpa människor att ändra sina vanor.

 

Organisationspsykologi:

Johan Grant
Leg psykolog, VD, organisationskonsult, Fil. dr., Lektor Psykologiska Institutionen, Lunds Universitet. Har sin bakgrund i klinisk psykologi och baserar sin organisationsförståelse på ett samtidigt systemiskt och psykoanalytiskt synsätt. Han är särskilt intresserad av organisationens livscykel, hur man hanterar olika övergångar och kriser och hur man bygger goda, välfungerande hierarkier där människor säger som det är och gör som de säger. Johan har under tjugo års tid hjälpt ledare att hantera en mängd olika typer av frågor som rör organisationers inre liv: Kris och konflikt, successionsfrågor, strategiska förändringar, upp- och nedmontering, sammanslagningar och omorganisationer.

 

Forskning/Utveckling (FoU):

Anne Berman
Docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet. Forskar kring utveckling, utvärdering och implementering av e-hälsointerventioner för problematiskt alkohol- och drogbruk. Sedan 2015 är Anne projektledare för Stödlinjen för problemspelare (stodlinjen.se). Under många år var hon verksam som psykolog och psykoterapeut på Beroendecentrum Stockholm och idag även verksam som adjungerad lektor och forskargruppsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, samt vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

 

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness