Aktuellt

Sveriges minsta policy – om allt som är roligt, men kan bli skadligt

Inspiration för en ny policy!! Klicka här!

2018-08-30
Låt staten betala för spelberoendet! https://www.aftonbladet.se/debatt/a/1kpm2W/lat-staten-betala-for-spelberoendet  
2018-03-14
Hur kan man bäst komma tillrätta med spelberoende på arbetsplatsen? Alna presenterar resultaten av sitt tvååriga forskningsprojekt om spelproblematik som initierats av Folkhälsomyndigheten.
2017-11-28
Råd till arbetsgivare:
2017-11-01
Spelberoendet kryper upp i åldrarna och kommer därför att påverka arbetsplatserna i allt högre utsträckning. Konsekvenserna kan bli stora, men många arbetsgivare är handfallna när de möter problematiken.
2017-08-17
Vi bör ta det på allvar när någon blir för full på en fest Låt oss inte se ännu en medieskandal passera. Låt oss inte tänka i banorna ”Vi som inte har problem och de som har det”. Låt oss ta tillfället i akt att finna svar på den svåra frågan: Vad gör jag om någon blir för full? På en fest? På jobbet? På konferensen? På stan?
2017-03-09
Ur Svenska Narkotikapolisföreningens tidning nr 1/2017:
2017-03-09
Yrkesverksamma, socialt etablerade föredrar individuell samtalsbehandling och privat vårdgivare, visar studie. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2016/10/Svart-att-soka-och-fa-hjalp-for-alkoholproblem/
2017-03-09
Claudia Fahlke är finalist till Stora Psykologpriset 2017! Vi är stolta över att hon är en del av Alnas nätverk och Advisory Board http://cera.gu.se/aktuellt/n//claudia-fahlke-finalist-till-stora-psykologpriset-2017.cid1426763  
2016-12-22
Kommentar till lagrådsremissen om Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk:
2016-12-09
http://www.kollega.se/alna-hjalper-anstallda-som-dricker
2016-12-07
Forskning om spelproblem är ett ungt men växande forskningsfält. Kristina Sundqvist är en av Sveriges första doktorer i psykologi med fokus på spel om pengar.  Hon har forskat på riskspelande i den allmänna befolkningen utifrån ett psykologiskt perspektiv. I tre studier har hon undersökt fenomenet med fokus på personlighet, riskabla alkoholvanor och motiv för att spela.
2016-11-29
Alna i P4 Extra med Lotta Bromé; spela fram 51 min i programmet.
2016-09-21
Missbruk och beroende är sällan något vi talar om på arbetsplatsen – trots att så många som 14 av 100 anställda tros ha problem. Det vill Alna ändra på. http://8till5.se/2016/09/21/missbruk-pa-jobbet-vanliga-symptom-och-hur-du-kan-hjalpa/
2016-06-07
– Checklista för planeringen och tips på alkoholfria alternativ
2016-05-19
Alna Sverige har fått uppdraget av Folkhälsomyndigheten att gå vidare i en andra fas av projektet Spelförebyggande insatser för arbetslivet. Projektet blir treårigt och är en fördjupning av det projekt som Alna genomförde på uppdrag av Folkhälsomyndigheten under 2012-2014.
2016-04-04
Replik från Alna om spelmissbruk; Magnus Rydeving tar upp en viktig fråga i sin debattartikel om hur man ska komma till rätta med det växande problemet med spelberoendet i samhället. Hans hopp står till att kommunerna ska tvingas ta ansvar för de kommuninvånare som drabbas. Och det är bra. Insatser behövs på flera plan.
2016-02-18
Klicka här för att höra radioinslaget i P1 Kultur/Kulturnytt.
2016-02-08
Hämta din gratisbiljett här till Personal & Chef 2016
2015-12-11
Moa Minschetti debatterar i Psykologtidningen: Kopplingen mellan missbruk och psykisk ohälsa är tydlig. Ändå är skotten mellan psykiatri och beroendevård i det närmaste vattentäta. Psykologkåren måste ta sitt ansvar och se till att vi kan erbjuda vård som tar hänsyn till hela människan.

Sidor

Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness