Alna godkänd utbildnings-anordnare för AFA-stöd

Företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildning. Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas för det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Det bygger vidare på den tidigare satsningen på arbetsmiljöutbildning som gjordes 2016–2018 och som var mycket efterfrågad. 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar.

Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021.

För att säkerställa att de arbetsmiljöutbildningar som AFA beviljat ersättning för håller god kvalitet, kommer AFA att utvärdera utbildningarna löpande. Det innebär att deltagarna ska besvara en uppföljningsenkät innan ersättningen betalas ut.

Länk till AFA - information och ansöka om stöd.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness