Kulturundersökning

Hur ser kulturen ut på din arbetsplats?

  • Känner alla till policyn?
  • Vet alla medarbetarna vad som står i policyn?
  • Vet chefen när och hur man ska agera i olika situationer?
  • Har man varit orolig för någon?
  • Händer det att någon inte är arbetsför pga alkohol-, läkemedel-, spel- eller droganvändning?

Alnas kulturundersökning är en webbaserad enkät-undersökning som handlar om kultur och värderingar kring alkohol, läkemedel, spel och illegala droger på arbetsplatsen .

Syftet är att ta reda på vad medarbetarna står för att kunna förändra kulturen i den riktning ledningen önskar gå. Syftet är också att undersöka beredskap och kunskap kring policyn och huruvida man vet vad man ska göra om man misstänker att någon inte mår bra och kanske har ett skadligt bruk på arbetsplatsen.

Med resultatet av en kulturundersökning underlättas policy-arbete och planering av insatser för att föra ut kunskap och implementera regler och vad som gäller.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness