Vad menas med skadligt bruk och andra begrepp?

Olika begrepp och definitioner används i Sverige för att ange konsumtionsnivåer och skadliga beteenden. Till exempel används begrepp som riskbruk, riskabel alkoholkonsumtion, riskkonsumtion och riskabla alkoholvanor, ofta utan tydlig definition. Ett problem är att man inte menar samma sak när begreppen används.

Ord som missbruk och alkoholism används ibland slentrianmässigt, utan att man kanske tänker på vad man menar med dem.

Vi väljer att undvika begreppet missbruk och istället använda beroende eftersom missbruk är jämförelsevis dåligt definierat och socialt stigmatiserat. För beroende finns det däremot klara kriterier och verktyg för upptäckt och diagnos.

Bruk = När man dricker alkohol utan att få skador eller negativa konsekvenser, varken fysiska, psykiska eller sociala.

Riskbruk = Definierar vid vilka mängder det är risk för skador. När man har en förhöjd konsumtion över tid är det risk för sociala problem, t ex bråk, ångest dagen efter och medicinska problem, t ex olyckor, sömnproblem, högt blodtryck, magproblem. Det finns stor risk för att ett riskbruk övergår i ett skadligt bruk eller beroende vid t ex en livskris.

Skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) = syftar på ett beteende som ger negativa konsekvenser/är skadligt. Antingen för hälsan, sociala relationer och/eller påverkar ekonomin negativt både på individ-, organisations- och samhällsnivå. (def. enl WHO)

Beroende =  Är en medicinsk sjukdomsdiagnos.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness