Stress och alkohol - finns det ett samband och hur ser det i så fall ut?

Av erfarenhet vet vi att det sällan, eller aldrig, handlar om enbart alkoholproblematik utan att det ofta finns en koppling mellan alkoholproblematik och psykiatriska diagnoser, ångest, depressioner och inte minst stress.

I samarbete med Giorgio Grossi, psykoterapeut på Stressmottagningen i Stockholm tittar vi närmare på hur kopplingen mellan stress och alkohol ser ut och Giorgio delar med sig av sina erfarenheter från behandling av stress och hur deras patienters alkoholkonsumtion ser ut.

Innehåll:

  • Omfattning och begrepp kring skadligt bruk 
  • Vad är stress och på vilket sätt kan den vara skadlig för oss?
  • Vad är utmattningssyndrom? Hur kan det förebyggas och/eller behandlas?
  • Kopplingen mellan stress, psykisk ohälsa och skadligt bruk av alkohol – finns den och hur ser den ut?
  • Vad ska vi agera på - Signaler och verktyg för att identifiera stressrelaterad ohälsa och skadligt bruk
  • Vad kan vi i arbetslivet lära oss av erfarenheterna från Stressmottagningen?

Föreläsare:

Giorgio Grossi är beteendevetare, leg psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi.
Han är verksam vid Stressmottagningen i Stockholm och har en lång erfarenhet av behandling av och forskning kring utmattningssyndrom. Vid sidan av forskning och terapi har han författat ett flertal böcker, varav den senaste är ”Vägen ur utmattningssyndrom” (Natur och Kultur, 2018), skriven med kollegan Kerstin Jeding.

Magnus Nyqvist, hälsopedagog (GIH) och områdeschef Alna Sverige
Erfarenheter av förändringsprocesser på såväl individ- som gruppnivå. Lång erfarenhet av att utbilda chefer och flytta dem från tanke till handling.

Stockholm
När:
Den 16 oktober 2019, kl 08.30-12.00
Var: Biografen Zita, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm
Pris: Evenemanget är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr om du anmäler dig och inte kommer. Bjud gärna med en  kollega från din eller någon annan arbetsplats. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag!

Göteborg
När:
Den 18 november 2019, kl 08.30-12.00
Var: Centralhuset konferens, Nils Ericssonplatsen 4, Göteborg
Pris: Evenemanget är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr om du anmäler dig och inte kommer. Bjud gärna med en  kollega från din eller någon annan arbetsplats. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag!

Anmäl dig idag genom att klicka på din ort ovan!

Varmt välkommen!

 

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness