Förebygg och hantera skadligt bruk på arbetsplatsen

Nyhet! Inkluderar även hur du som är chef hanterar hemarbete

De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende. Det kan vara medarbetare och kollegor som kommer sent, missar dead-lines eller på andra sätt inte fungerar som tidigare.

Utbildningen ger dig en teoretisk grund till att såväl förebygga som samtala kring oro för en medarbetares hälsa och misstanke om skadligt bruk.
Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en bred grund att stå på i frågor om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel och illegala droger.

Ur innehållet:

 • Vad är skadligt bruk
  - Definition, vad innebär begreppet?
  - Omfattning alkohol, läkemedel, spel och droger?
 • Roller och ansvar på arbetsplatsen?
  - Spelplan?
 • När ska vi agera?
  - Vad ska jag vara uppmärksam på - tecken och signaler?
 • Det nödvändiga samtalet
  - före, under och efter
 • Konkreta tips och praktiska verktyg

Pris
Avtalskund hos Alna: 2.000 kr exkl moms. Övriga: 2.800 kr exkl moms. Betalning mot faktura. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Anmäl dig genom att klicka på din ort nedan!
 

Malmö
Den 3 september 2020 kl 13.00-16.30. Via Skype eller på Hans Mickelsensgatan 9, Malmö.

Stockholm
Den 15 september 2020 kl 08.30-12.00. Via Skype eller på Linnégatan 87 A, Stockholm.

Göteborg
Den 8 oktober 2020 kl 08.30-12.00. Via Skype eller på adress som meddelas i god tid, Göteborg.

Alla våra utbildningar kan anpassas och hållas på ert företag.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness