Spelberoende

Spelproblem ökar på arbetsplatserna bland annat på grund av att användandet av internet och mobiler ökar både på arbetet och privat. Det innebär att möjligheterna till spel om pengar och för nöjes skull är näst intill oändliga.

Spelberoende innebär att inte kunna kontrollera sitt spelande och att spelandet har lett till allvarliga negativa konsekvenser. Beroende av spel har många likheter med annat skadligt bruk och beroende av exempelvis alkohol och narkotika. Vid spelande reagerar hjärnans belöningssystem på liknande sätt som när man dricker alkohol. Spelandet kan även leda till negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser.

Även användandet av sociala medier via smart-phones och datorer kan leda till problematik på arbetsplatsen. Både möjligheten att spela och använda sociala medier under arbetstid bör regleras i IT-policyn. Konsekvenser av ett skadligt bruk när det gäller ovanstående beteenden bör regleras i en företagets policy mot skadligt bruk.

Läs mer om spelproblematik på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Hjälp för att hantera spelberoende på arbetsplatsen

Har du som chef misstankar att någon av dina anställda har spelproblem eller är spelberoende? Eller ligger du själv i riskzonen? Nu har Alna Sverige tagit fram verktyg och checklistor för att kunna hantera situationen i tid.

År 2012 fick Alna uppdraget av Folkhälsomyndigheten att sprida kunskap om spel och spelproblem på arbetsplatsen samt att ta fram verktyg för att praktiskt hantera frågan.

Här kan du ladda hem rapporten:

  • Rapport från projektet "Spelförebyggande insatser för arbetslivet" 2012-2015, Slutrapport. 139 sidor (innehåller även de två nedanstående verktygen)
  • Checklista för chefer rörande spelproblematik. Klicka här
  • Mall för arbete med spel och spelproblematik på arbetsplatser. Klicka här.

Läs pressmeddelande

Alna Sverige genomförde en konferens den 14 okt 2015 i Stockholm om spel och spelproblem på arbetsplatsen där resultat och verktyg från projektet redovisades.
Se filmerna från seminariet "Spel och spelproblem på arbetsplatsen"

För mer information om projektet, kontakta:

Ingela Eriksson, informationsansvarig, tel 070 776 44 50, ingela.eriksson(at)alna.se

Tommy Andersson, projektledare, tel 070-601 00 10, tommy.andersson(at)alna.se

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness