Sju skäl för en arbetsplats fri från skadligt bruk

Det som är bra för medarbetarna är bra för hela organisationen.

  1. Ekonomi och produktivitet. Det är lönsamt att förebygga skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk). Lång tid innan skadligt bruk har konstaterats har det kostat på grund av störningar i produktionen och i arbetsgruppen genom frånvaro och sämre effektivitet. Alkohol och Skadligt bruk kostar företagen i genomsnitt cirka 4 procent av den totala lönekostnaden.
  2. Kvalitet. Lönsamhet och överlevnad hänger nära samman med kvalitet, service och produktivitet. Kvalitetsbrister och låg effektivitet inom en del av organisationen kan dessutom leda till störningar i andra funktioner.
  3. Säkerhet. En påverkad person utgör en säkerhetsrisk för verksamheten, sig själv, sina arbetskamrater och för kunderna.
  4. Trivsel och arbetsglädje. Skadligt bruk skapar ofta vantrivsel, frustration och oro både för den med problem och för arbetskamraterna. Ofta går det åt mycket energi att dölja eller prata med varandra om problemen istället för att göra något åt dem.
  5. Hälsa. De flesta som får kunskap om och insikt i hur skadligt bruk påverkar hälsan kan ändra sina vanor till en sundare livsstil.
  6. Ansiktet utåt. Att rasera ett gott rykte går fort. Att bygga upp det igen tar lång tid. Många företag strävar efter ett starkt varumärke. Då är det viktigt att ha ett bra rykte bland kunder och samarbetspartners.
  7. Lagstiftning. I arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer och minska missbruksproblem ger arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd en bra grund. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsplatsen har en policy för skadligt bruk (alkohol- och drogpolicy) med handlingsplan.
Kostnad för företagen

Om man försiktigtvis antar att de som dricker på gul nivå/riskkonsumtion (ca 19% av befolkningen) har en nedsatt produktivitet och frånvaro på ca 5% och de som dricker på röd nivå/högriskkonsumtion (ca 12% av befolkningen) har en nedsättning med 25%, ger det följande effekt:

(0,19 * 0,05 * lönesumman) + (0,12 * 0,25 * lönesumman)

Kostnaderna på en genomsnittlig arbetsplats enbart för nedsatt produktivitet bland de som har en riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion blir då ca 4% av lönesumman.

Till detta kommer sedan produktionsbortfall på grund av oro i arbetsgruppen, stödsamtal, otrivsel, olyckor och kvalitetsförsämringar.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness