Bruk, skadligt bruk (ofta kallat missbruk) och beroende

De flesta människor klarar att dricka alkohol utan att få problem och utan att hälsan påverkas nämnvärt negativt på sikt. Andra hamnar på en konsumtionsnivå som kan betraktas som riskabel och skadlig.

Gränserna är flytande och skillnaderna mellan att dricka normalt, dra på sig skador eller att falla igenom är små. Det kan handla om oförsiktighet, okunskap, vana eller tradition. Om semester, stress, ångest, levnadskris, umgängesvanor eller representation.

De första tecknen är ofta hälsosymptom som omärkligt smyger sig på utan att man tänker på det eller kopplar ihop det med alkoholkonsumtionen, t ex sömnrubbningar, trötthet, magproblem, oro, irritation eller högt blodtryck.

Missbruk (enligt DSM IV) – om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:

 1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
 2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada ( t ex rattfylleri).
 3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad.
 4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.

Beroende (enligt DSM IV) – om minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:

 1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt.
 2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
 3. Använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
 4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
 5. Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
 6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.
 7. Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Mer information

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness