Läkemedelsberoende

Läkemedelsanvändning och -beroende är ofta ett dolt problem i arbetslivet. Ca 65.000 personer i Sverige behandlas för grava problem med läkemedelsberoende. Vi vet inte hur många på våra arbetsplatser som har ett skadligt bruk av läkemedel eller är beroende.

Statistik över uthämtade läkemedel visar att ca 4% av den vuxna befolkningen använder sömn- och lugnande medel varje dag. Kvinnor är överrepresenterade. Ökningen är stor under de senaste åren för sömnmedel bland unga kvinnor 20-24.(Källa: Gunnar Bergendahl)

Vi ser också att användningen av smärtstillande medel s k analgetica (t ex Treo Comp) ökar, där en grupp är unga män i karriären.(Källa: Britt Vikander, TUB-mottagningen)

Läkemedelsberoende ser i huvudsak ut på två sätt:

  • De flesta som blir läkemedelsberoende har från början fått sina tabletter utskrivna av läkare, i syfte att tas i ordinerad dos under en begränsad tid.
  • En mindre grupp läkemedelsmissbrukare är missbrukare av alkohol eller narkotika och använder sömn- och lugnande medel i kombination med, eller som alternativ till alkohol eller narkotika.

Läkemedelspåverkan är inte lika lätt att upptäcka som exempelvis alkohol, då det inte luktar. Tecknen på läkemedelsberoende kan däremot yttra sig i liknande beteende. En extra svårighet i sammanhanget är att det kan vara svårt att förstå att man kan vara beroende av tabletter trots att man bara äter det läkare ordinerat. Den kan därför ta lång tid att se att en person blivit läkemedelsberoende.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness