Köp- och sexberoende eller andra tvångsmässiga beteenden

Köpberoende är att använda shopping för att lindra ensamhet, oro, ångest, depression, tomhet eller stress. Man shoppar tvångsmässigt för att få ett ökat välbefinnande, oavsett vilka negativa konsekvenser detta får för en själv, privatekonomin och de närstående.

Köpberoende går så gott som alltid ut över privatekonomin. Personen övertrasserar sina konton, lånar pengar av andra, skuldsätter sig på olika lättillgängliga krediter t ex sms-lån och shoppar upp pengar som ska gå till hyran eller andra räkningar.

Köpberoende får vanligtvis allvarliga känslomässiga, sociala och ekonomiska följder. Det betraktas av många som ett "lyxproblem men då förstår man inte det lidande som kan ligga bakom, det kan liknas vid andra beroenden som alkoholism, drog- eller spelberoende eller ätstörningar.

Sexmissbruk är en intimitetsstörning som huvudsakligen uttrycker sig på två sätt: i ett extrovert eller ett introvert sexmissbruk. Det grundar sig i att ha fått sin integritet skadad som barn, vilket är ett trauma som sedan styr mig i vuxen ålder. 

I ett extrovert/utagerande sexmissbruk blir händelser som sex, flirt, bekräftelse, förälskelser och relationer ett sätt att ersätta känslor av ensamhet, tristess, otillräcklighet och tomhet med rusiga tillstånd som ger mig tillfälligt välbefinnande och där jag slipper vara sårbar. 

När en person jagar efter det den upplever åtråvärt dövas inre obehag men skapar också skamkänslor som gör att hen måste utagera igen för att fly obehaget. Sex och relationer blir som en "drog" och ett substitut för närhet och intimitet som hen inte vågar släppa in i sitt liv.

Missbruket blir tvångsmässigt och får negativa konsekvenser. 

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness