Dopning

Anabola androgena steroider (AAS) är de dominerande dopningsmedlen och
användningen kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem, som hjärt och kärlsjukdomar, potensbesvär, depression, aggressivitet och relationsproblem.
Det är inte ovanligt med blandmissbruk med narkotika, alkohol och andra läkemedel och det kan förvärra biverkningarna.

Uppskattningar tyder på att minst 10 000 personer har använt dopningsmedel under det senaste året. Antalet brott och beslag har också ökat det senaste decenniet, vilket kan vara en indikation på att dopning har blivit vanligare.

Majoriteten av dem som använder dopningsmedel är män mellan 18 och 34 år.
Användningen tycks vara väldigt låg bland kvinnor.
Dopningsmedel saknar den akuta ruseffekt som alkohol och narkotika ger och det är inte i första hand för att uppnå den som man använder dem. Det finns ofta flera skäl till att en person börjar använda dopningsmedel.
Andelen som har erfarenhet av dopningsmedel är högre bland personer som tränar på gym, än bland dem som inte tränar på gym. Träningsanläggningar som fokuserar på kraft och styrka i sin inredning (många fria och tunga vikter, planscher på kroppsbyggare, etc.) har visat sig ha fler användare än de som fokuserar på hälsa.

DOPNING: den otillåtna hanteringen av medel som omfattas av den svenska
dopningslagen (SFS 1991:1969). Lagen innefattar färre substanser än idrottens dopinglista. Anabola androgena steroider (AAS) tas upp på båda ställena.

Källa: FHI 2011

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness