Vad menas med skadligt bruk, missbruk och andra begrepp?

Olika begrepp och definitioner används i Sverige för att ange konsumtionsnivåer och skadliga beteenden. Till exempel används begrepp som riskbruk och missbruk, ofta utan tydlig definition. Ett problem är att man inte menar samma sak när begreppen används.

Ord som missbruk och alkoholism används ibland slentrianmässigt, utan att man kanske tänker på vad man menar med dem.

Vi väljer att undvika begreppet missbruk och istället använda beroende eftersom missbruk inte är tydligt definierat och dessutom ofta socialt stigmatiserande. För beroende finns det däremot klara kriterier och verktyg för upptäckt och diagnos.
 

Bruk
När man dricker alkohol utan att få skador eller negativa konsekvenser, varken fysiska, psykiska eller sociala.

Riskbruk
Definierar vid vilka mängder det är risk för skador. När man har en förhöjd konsumtion över tid är det risk för sociala problem, t ex bråk, ångest dagen efter och medicinska problem, t ex olyckor, sömnproblem, högt blodtryck, magproblem. Det finns stor risk för att ett riskbruk övergår i ett skadligt bruk eller beroende.

Skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk)
Syftar på ett beteende som ger negativa konsekvenser/är skadligt för för hälsan, sociala relationer och/eller påverkar ekonomin negativt för en individ, organisation eller samhället. (def. enl WHO)

Beroende
Är en medicinsk diagnos och betyder att problemen är så allvarliga att det kan vara ett kliniskt beroende.

Substansbrukssyndrom är den (nya) psykiatriska diagnosen enligt DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders)

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness