Intrång hos leverantör utrett

Ingen data har spridits

Uppdatering 2021-06-23 kl. 16.50: Leverantören InfoSolutions har nu bekräftat att personen som gjort intrånget inte läst, spridit, raderat, redigerat eller kopierat några personuppgifter.

----------------------------------------------------------------

En av Alnas leverantörer, företaget InfoSolutions som förmedlar tjänster inom e-remiss och labsvar, har blivit utsatt för dataintrång i en databas med lagring av personuppgifter. InfoSolutions har identifierat vad som gjorde intrånget möjligt och incidenten är avbruten.

I rapporten från InfoSolutions om händelsen framgår att syftet med dataintrånget verkar vara att personen som gjort det vill informera och hjälpa till att belysa säkerhetsrisker. I dagsläget finns det inget som tyder på att uppgifterna i databasen är ändrade, kopierade eller raderade. Den som har utfört intrånget har haft tillgång till databasen under en begränsad period. Därmed är risken för individerna liten.

Alna ser naturligtvis allvarligt på dataintrånget. InfoSolutions är leverantör till ett flertal stora vårdaktörer, bl a flera regioner i Sverige.

InfoSolutions arbetar med en utredning för att kunna klargöra vilken information som blivit åtkomlig under intrånget. Vi inväntar återkoppling på den. Samtidigt genomför vi en egen utredning av situationen. Vi har anmält det inträffade som en personuppgiftsincident till Integritetsskyddmyndigheten (IMY).

Vi återkommer med mer information. Vid ytterligare frågor, mejla till personuppgifter@alna.se

Vänligen Alna Sverige AB

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness