Yrken och branscher med störst risk för alkoholproblem

Ny undersökning från region Stockholm

Alna Sverige AB - 2020-12-10 15:21 CET

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper vad gäller risken att drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Arbetshälsorapporter har presenterats av Region Stockholm cirka vart fjärde år sen 1991 med syftet att kartlägga risker i arbetsmiljön och sprida kunskap om möjlighet till prevention.

- Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett underlag för reflektion och diskussion kring hur arbetshälsan i Stockholms län kan stärkas, var insatserna bör fokuseras och hur olika aktörer kan samverka på bästa sätt, säger Maria Albin, verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin inom region Stockholm.

Hur många i arbetslivet riskkonsumerar alkohol?

Tjugotre procent bland förvärvsarbetande män och 17 procent bland förvärvsarbetande kvinnor i Stockholms län har en riskkonsumtion av alkohol. Riskkonsumtion definieras utifrån en kombination av hur ofta och hur mycket en person brukar dricka (se faktaruta).

Riskkonsumtion av alkohol förekommer i dubbelt så hög utsträckning bland dem som är födda i Sverige som bland dem som är födda utanför.

Yrken/branscher med högst risk vad gäller högkonsumtion av alkohol

Restaurangbranschen sticker ut med högst risk för riskkonsumtion av alkohol bland hovmästare, servitörer och bartendrar både för kvinnor och män.

Näst högst risk för kvinnor som är kockar och kallskänkor och för män är det i reklambranschen bland marknadsförare och informatörer, m fl.

På tredje plats för kvinnor kommer IT-chefer och bland män är det byggbranschen; takmontörer, golvläggare och VVS-montörer, m fl.

-Inte så överraskande resultat säger Ingela Eriksson på Alna. Det är liknande resultat som visat sig i tidigare undersökningar. Men vi trodde kanske att man hade arbetat mer med att förebygga och lyfta frågor om riskbruk och skadligt bruk både inom restaurang, bygg och reklambranschen.

-Restaurangbranschen till exempel, har varit föremål för omfattande förebyggande och kunskapshöjande insatser vad gäller alkohol och droger under flera år, både mot arbetsgivare och anställda. De här branscherna borde vara medvetna om riskerna så varför ser det fortfarande ut så här kan man undra?

Alna Sverige

2020-12-10

-------------------------------------------------------------------------------

DEFINITIONEN AV RISKKONSUMTION AV ALKOHOL BASERAS PÅ TRE FRÅGOR:

  • Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?
  • Hur många ”glas” drack du en typisk dag då du drack alkohol under de senaste 12 månaderna?
  • Hur ofta drack du sex ”glas” eller fler vid ett och samma tillfälle under de senaste 12 månaderna?
     

Om Alna Sverige

Alna är din samarbetspartner kring allt som gäller skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen. Vi arbetar med allt ifrån att kartlägga kulturen på arbetsplatsen, policy och utbildning till utredning och behandling i akuta individärenden.

Alna är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961 och ägs från och med 1 januari 2020 av Feelgood Sverige AB. Läs mer på: http://www.alna.se/

För mer information, kontakta:

Ingela Eriksson, informationsansvarig, ansvarig kommunikation och marknad, tel 070 776 44 50, ingela.eriksson@alna.se

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness