Pressmeddelande 2012-10-24

Nya riktlinjer för tillförlitlig process vid alkohol- och drogtestning!

Presenteras imorgon kl 09.30 på ”Gilla Jobbet”, Stockholmsmässan

Det råder okunskap i arbetslivet om hur tillförlitliga alkohol- och drogtester ska utföras. Alna Sverige har därför tillsammans med de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och representanter från Datainspektionen, Socialstyrelsen, Swedac samt forskare tagit fram riktlinjer för alkohol- och drogtestning i arbetslivet.

Vid testning av alkoholmarkörer, legala eller illegala droger i arbetslivet, bör samma krav på tillförlitlighet ställas oavsett om provet avser alkohol, läkemedel eller illegala droger. Konsekvenserna av felaktigt positiva eller negativa provsvar kan bli mycket kännbara för den anställde men också för arbetsgivaren.

Kerstin Redig, VD Alna Sverige presenterar Alna Sveriges riktlinjer tillsammans med representanter för arbetsgruppen; Lars Gellner, Svenskt Näringsliv, Sofie Rehnström, LO, Oscar Öhrström, Datainspektionen, Sirkka Ström, Swedac och Olof Beck, Karolinska Institutet, den 25 okt kl 09.30 på Gilla Jobbet, Stockholmmässan i Älvsjö.

Övrig info
Alna har i 50 år arbetat med frågor om skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika  i arbetslivet. Från början var fokus på alkoholproblem. På 70-talet tillkom droger och läkemedel och på 2000-talet har även spel, mat, shopping, sex och sociala medier som får konsekvenser i arbetslivet blivit en del av Alna Sveriges verksamhet. 

Alna ägs av organisationerna på arbetsmarknaden; Svenskt Näringsliv, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Arbetsgivarförbundet, KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.

Frågor besvaras av Kerstin Redig, 070-661 05 85, kerstin.redig@alna.se

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness