Alna presenterar resultat från studie om spelberoende

Hur kan man bäst komma tillrätta med spelberoende på arbetsplatsen? Alna presenterar resultaten av sitt tvååriga forskningsprojekt om spelproblematik som initierats av Folkhälsomyndigheten.

Närmare två procent av befolkningen har idag spelproblem, vilket nu klassas som ett folkhälsoproblem. För ett företag med 500 anställda betyder det rent statistiskt att ett tiotal anställda har en spelproblematik. För många arbetsgivare är det en ny situation som de är osäkra på hur de ska hantera.

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har Alna därför genomfört det tvååriga projektet Spelförebyggande insatser för arbetslivet. Syftet har bland annat varit att vetenskapligt utvärdera framtagna verktyg för att arbetsgivare ska kunna hantera problemen i tid.

–I projektet har vi utvärderat de verktyg i form av policys och checklistor som vi tidigare tagit fram för att se om de haft någon effekt eller om vi bör jobba på något annat sätt, säger projektledare Tommy Andersson på Alna.

Tio företag och organisationer från hela landet har deltagit via djupintervjuer och enkäter. Studien utvärderas av Stockholms Universitet och presenteras på Alnas spelkonferens den 19 april.

– Spelproblem är svåra att upptäcka. Ofta hinner det gå så långt som till förskingring eller stöld på arbetsplatsen innan de uppdagas. Det kan få katastrofala följder, både för företaget och för den anställda. Därför är det viktigt att hitta problemen i tid och se till att de verktyg som finns verkligen fungerar, säger Tommy Andersson.

Fakta om spelproblematik:

  • Färre spelar idag om pengar, men de som gör det spelar om betydligt större summor än för tio år sedan.
  • Närmare två procent av befolkningen har spelproblem och ytterligare fyra procent är riskspelare.
  • Spelrelaterad förskingring förekommer på alla typer av arbetsplatser där anställda har tillgång till pengar.
  • Den typiska personen som förskingrar pengar på en arbetsplats är en till synes helt vanlig anställd som har en förtroendeposition.
  • Störst risk för spelberoende har anställda inom finans- och transportbranschen och skiftesarbetare.
  • Spelandet på internet har ökat kraftigt för både kvinnor och män.
  • Spelberoende ökar mest procentuellt bland kvinnor mellan 45 och 64 år.
  • Över fem procent av anställda eller studerande har spelat spel om pengar på arbetstid eller skoltid de senaste tolv månaderna.
  • Över 32 procent av dem som har spelat spel om pengar på arbetstid eller skoltid har spelproblem.
  • De spelformer som skapar flest problemspelare eller som flest problemspelare dras till är kasinospel, spelautomater och pokerspel.

 

 

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness