Alnas psykolog är pionjär inom spelforskning – har doktorerat inom riskspelande om pengar

Forskning om spelproblem är ett ungt men växande forskningsfält. Kristina Sundqvist är en av Sveriges första doktorer i psykologi med fokus på spel om pengar.  Hon har forskat på riskspelande i den allmänna befolkningen utifrån ett psykologiskt perspektiv. I tre studier har hon undersökt fenomenet med fokus på personlighet, riskabla alkoholvanor och motiv för att spela. Avhandlingen ”Beyond Recreational Gambling: a Psychological Perspective on Risk- and Problem Gambling” lades fram i fredags.

Avhandlingen visar att riskspelare generellt är mindre benägna till negativa känslor som oro, stress och rädsla, det vill säga har lägre negativ affektivitet än personer som inte är riskspelare.

Däremot finns det ett samband mellan negativ affektivitet och spelproblem, på så sätt att personer med mer spelproblem har en större benägenhet att känna negativa känslor. Störst generell risk att utveckla spelproblem löper personer som har en impulsiv personlighet. Dessa personer spelar också oftare för utmaningens skull och för att hantera negativa känslor.

– Ju mer respondenterna skattade sig själva som impulsiva, desto mer problem hade de med spelande. Och ju mer de uppskattade att de hade nära till negativ affektivitet, desto mer negativa konsekvenser hade spelandet inneburit för dessa personer, säger Kristina Sundqvist.

De negativa konsekvenserna av spel är ofta av samma typ som de som uppkommer vid skadligt bruk av alkohol och som kan visa sig i att man blir mer tolerant, det vill säga att man behöver spela om större belopp för att få samma känsla av spänning, att man är beredd att riskera viktiga relationer eller att man ljuger om sitt beteende för nära anhöriga.  

Avhandlingen visar också att det finns ett samband mellan berusningsdrickande och riskspelande. Dubbelt så många av riskspelarna dricker sig berusade varje vecka jämfört med dem som inte ägnar sig åt riskspelande.

Forskningen kommer att vara värdefull vid behandling av risk-/problemspelare, då den kan ge en större förståelse för vilka motiv personen har för sitt spelande och hur vissa personlighetsdrag har samband med spelproblem.

– Man kan inte bara ta bort ett beteende under behandlingen om det fyller en funktion. Spelar man till exempel för att få en utmaning behöver man hitta utmaningar på andra sätt. Och för en impulsiv person kan det handla om att jobba med impulsstyrning, säger Kristina Sundqvist.

Om Kristina Sundqvist:
Klinisk psykolog på Alna med utredning och behandling inom skadligt bruk. Har varit tjänstledig för att doktorera vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning på Stockholms universitet.
Kontakt: kristina.sundqvist@sorad.su.se, 073-938 83 45

Hela avhandlingen ”Beyond Recreational Gambling: a Psychological Perspective on Risk- and Problem Gambling ” finns att läsa här:

Om Alna:
Alna är din samarbetspartner inom skadligt bruk i arbetslivet. Vi arbetar med allt ifrån att kartlägga kulturen på arbetsplatsen, policy, utbildar till utredning och behandling i akuta individärenden.
Alna arbetar med företag och organisationer över hela Sverige. Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness