Det saknas policy för läkemedel och spel på alltför många arbetsplatser!

Alna har genomfört en nationell undersökning om vilken kultur som råder och hur man agerar i frågor om skadligt bruk på arbetsplatsen. En digital enkät har skickats via mejl till HR, chefer och medarbetare hos ca 8500 olika arbetsgivare.

Av de 2300 personer som svarat uppger endast 15 procent att de har en policy som omfattar skadligt bruk av spel och 41 procent att deras policy omfattar läkemedel.

Det är glädjande att 92 procent uppger att de har en alkoholpolicy.  Trots det uppger 36 procent att det har hänt att någon inte varit arbetsför på grund av att de har druckit alkohol. Det är även så många som var femte som anger att det händer att någon på arbetsplatsen inte är arbetsför på grund av att de använt läkemedel.

Ett positivt resultat är att 92 procent av respondenterna uppger att de kan vara nyktra när arbetet ordnar sociala aktiviteter, utan att det känns obekvämt. Det kan tyda på att det är en myt att man blir ifrågasatt eller måste förklara om man tackar nej till alkohol, i alla fall i jobbsammanhang. 

Mindre positivt är det att över 50 procent av de svarande, under det senaste året, har oroat sig för någon på arbetet när det gäller alkohol. När Alna för tre år sedan ställde samma fråga låg svaren på lika hög nivå. Det tyder på att problemen inte har blivit mindre. Att en eller flera personer på en arbetsplats oroar sig över att någon har problem med alkohol kan vara ett arbetsmiljöproblem.

Alnas VD, Kerstin Redig, kommenterar:

- Om många är oroliga på en arbetsplats påverkar det arbetet. Då kan både arbetsplatsen, individen och gruppen behöva hjälp att komma tillrätta med problemen.

------------------------------------------------
Alna är expert på frågor om skadligt bruk och beroende i arbetslivet. Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden; Svenskt Näringsliv, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Arbetsgivarförbundet, KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.

Frågor besvaras av Kerstin Redig, 070-661 05 85, kerstin.redig@alna.seeller Ingela Eriksson, 070 776 44 50, ingela.eriksson@alna.se

Hela undersökningsrapporten kan hämtas här.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness