Nu finns hjälp för att hantera spelberoende på arbetsplatsen

Har du som chef misstankar att någon av dina anställda har spelproblem eller är spelberoende? Eller ligger du själv i riskzonen? Nu har Alna Sverige tagit fram verktyg och checklistor för att kunna hantera situationen i tid.

År 2012 fick Alna uppdraget av Folkhälsomyndigheten att sprida kunskap om spel och spelproblem på arbetsplatsen samt att ta fram verktyg för att praktiskt hantera frågan.

– Många företag arbetar idag relativt kaotiskt med frågor som rör spelproblematik. Inte förrän det uppstår en konkret situation som t ex förskingring eller stöld på arbetsplatsen, eller att någon själv söker hjälp, brukar företagen reagera. När det gått så långt krävs det betydligt större resurser för att hantera situationen än om man hade satt in insatser i tid, berättar Tommy Andersson, som ansvarar för projektet.

Som ett resultat av projektet har Alna tagit fram ett antal verktyg som stöd för chefer, HR-personal och skyddsombud som kommer i kontakt med spelproblematik hos sina medarbetare:

 • Checklista för chefer rörande spelproblematik
 • Mall för arbete med spel och spelproblematik på arbetsplatser
 • Manual för förändringsinriktad utredning vid spelproblem (för arbete på klinisk nivå)

Arbetet sammanfattas också i en rapport: Spelförebyggande insatser för arbetslivet. Rapporten kan fungera som en resurs och som ett stöd i arbetet med spel, spelproblem och annat skadligt bruk för den som vill göra en insats på sin arbetsplats. Rapport och verktyg finns att ladda ned från Alna Sveriges hemsida. Klicka här.

– Det är viktigt att skapa trygghet och handlingsberedskap när det gäller spel, spelproblem och annat skadligt bruk på arbetsplatsen. Den drabbade ska veta att det går att vända sig till någon i organisationen för att få stöd och hjälp. Arbetsgivaren ska veta hur hon eller han ska kunna jobba förebyggande, känna igen signaler och hitta en trygghet i att gå vidare med samtal om det behövs, säger Tommy Andersson.

Snabbfakta om spel och spelproblem om pengar (fakta från Swelogs, Folkhälsomyndigheten):

 • Ca 70 procent av Sveriges befolkning har spelat om pengar det senaste året.
 • 2 procent av befolkningen har allvarliga spelproblem och ytterligare 5 procent är riskspelare. Många av dem finns idag på arbetsplatserna.
 • Bland killar 18-24 år har nära 10 procent allvarliga spelproblem. Om de inte finns på arbetsplatsen idag, så är de på väg dit.
 • Den i särklass vanligaste spelformen är lotterier följt av nummerspel, hästar och sportspel.
 • Den spelform som skapar flest problemspelare eller som flest problemspelare dras till är kasinospel.
 • Riskabla alkoholvanor ökar risken för att blir problemspelare samtidigt som problemspelare har en ökad risk för att utveckla riskabla alkoholvanor.
 • Andelen spelare med riskfyllt alkoholbruk är högst bland dem som spelar på spelautomater, poker och kasinospel.
 • Minderåriga spelar i alla spelformer trots att det finns åldersgräns på 18 år på spel om pengar i Sverige. En tidig speldebut ökar markant risken för att blir problemspelare/spelberoende.

Alna Sverige genomförde en kostnadsfri konferens den 14 okt 2015 i Stockholm om spel och spelproblem på arbetsplatsen där resultat och verktyg från projektet redovisas.
Se filmen från Alnas seminarium "Spel och spelproblem på arbetsplatsen"

För mer information, kontakta:

Tommy Andersson, projektledare, tel 070-601 00 10, tommy.andersson(at)alna.se

Ingela Eriksson, informationsansvarig, Alna, tel 070-776 44 50, ingela.eriksson(at)alna.se                                                                                                                                                 

Om Alna Sverige:

Alna Sverige arbetar med företag och organisationer över hela Sverige. Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961. Läs mer på: http://www.alna.se/

 

 

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness