Nordisk konferens 2011

Representanter från Norge, Finland och Sverige samlades återigen för en Nordisk konferens i Stockholm. Syftet är att utbyta erfarenheter och forskning mellan de nordiska länderna. Konferensen har anordnats varje år sedan slutet av 90-talet, och både Danmark, Island och Färöarna har deltagit vid olika tillfällen.

Under dagen fick vi höra mer om läget i de olika länderna. Norge berättade om sitt webbaserade självhjälpsprogram "Balance" samt redovisade ett projekt kring spelberoende. Finland berättade mer om de juridiska aspekterna på blåstester och Sverige redovisade resultat från kvalitetssäkringen av Alna Utredning samt idéer kring en ny utbildning om kopplingen skadligt bruk, stress, hälsa och livsstil.

Från Norge deltog representanter från AKAN och från Finlande deltog representanter för Arbetarskyddscentralen TTK.

Magnus Nyqvist och Tommy Andersson från Alna berättade om helt ny utbildning som utgår från stress, hälsa och livsstil med koppling till skadligt bruk.

Bakgrunden till att vi gör detta är vi länge har haft ambitionen att flytta perspektivet från preparatfokus och akuta insatser till att arbetsplatserna ska arbeta mer förebyggande. Vi vill också öka förståelsen för samproblematik (multidiagnoser) som ofta har ett samband med stress. Den här kunskapen behöver spridas framför allt till chefer.

Utbildningen syftar till att tydliggöra vad förebyggande arbete är och koppla det till ekonomi. Vad kostar det? Vad vinner vi om vi gör ngt?

Kjetil Froyland från Akan i Norge berättade om Balance där version 2 lanserades i maj 2011. Bland annat innehåller programmet nu ett eget stresshanteringstest.

Mycket i programmet handlar om att bygga upp viljestyrkan och främja positivt tänkande. Programmet bygger på positiv psykologi och hjälper till att öka motivationen till att vilja göra en förändring. Det är psykologer som har byggt hela programmet.

En nyhet är att man kan själv lägga in att man vill få sms med uppmuntrande meddelande när man vill.

Anna Knutola från Alna redovisade resultaten för den kvalitetssäkrade processen kring Alna Utredning.

Utvärderingsenkäter till chefen visar att:

 • 92% är mycket nöjda eller nöjda.
 • 65% har märkt stor förändring hos medarbetaren och 34% i arbetsgruppen
 • 85% tycker att de har fått valuta för pengarna
 • 96% skulle rekommendera Alna Utredning till en annan chef.

Fördelar med Alna Utredning är

 • Vi använder Leg. Psykologer
 • En tjänst som gör oss unika
 • Tydliga roller
 • Uppföljning som visar resultat
 • Lätt att sälja
 • Nöjda kunder
 • Ett Alna - En tjänst som är lika i hela landet.

Kenneth Dahlgren från AKAN redovisade ett projekt om problematisk spelbeteende i arbetslivet.

Vi vet inte så mycket om problematisk spelbeteende i arbetslivet. Den forskningen som har gjorts hittills har huvudsakligen handlat om problemspelande ur ett beroendeperspektiv, men när det handlar om negativa konsekvenser av det beteendet på arbetsplatsen vet vi väldigt lite. Emellertid har det visat sig i internationell forskning, att det är något som det finns behov av att forska på.

Projektet ska ge oss kompetens kring förebyggande arbete, identifiering av riskfaktorer och hantering av situationer med negativa konsekvenser för arbetsplatsen. Samtidigt vill vi få värdefull kunskap om omfattningen av nätbaserat spel och vilken praxis som gäller på nationell nivå.

 • Varför är spelproblemett relevant tema för arbetsplatsen?
 • Hur kan vi använda arbetsplatsens sociala funktioner för att tänka förebyggande?
 • Vad kan vi göra för kollegor som får problem med spelandet?

Varför? Hälsa, miljö och säkerhet

Vi måste kunna lita på våra kollegor att de har fokus på sina arbetsuppgifter och utför dem med tillräcklig noggrannhet. Personer med skadligt bruk påverkar arbetsmiljön negativt både i form av trivsel och ekonomi. Det är också viktigt att vi är uppmärksamma på varandra, tar ansvar för varandra och ställer upp när livet är svårt för personer i vår närhet.

Han berättade mycket ingående om vilka spel som innefattas, hur situationen ser ut i Norge, hur beroende uppstår, vad som händer när man är beroende, vilka risksituationer som finns, vad man kan göra för att hjälpa, etc, etc.

Kontakta oss på Alna om ni vill veta mer om Nordiska konferensen eller något av det som redovisades. Maila till info@alna.se

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness