Mer än varannan arbetstagare funderar på om en kollega har alkoholproblem!

Mer än hälften av arbetstagarna har märkt att en kollega inte presterar på normal nivå beroende på alkohol eller drogintag föregående dag. Dessutom medger 22 procent att de själva inte varit på topp på grund av att de druckit för mycket eller tagit droger dagen innan.

Detta visar en färsk undersökning som Alna genomfört i arbetslivet och som presenteras under ett seminarium som Alna Sverige arrangerar på torsdagen.

55 procent av respondenterna uppger att de funderar om en kollega har problem med alkohol. 22 procent säger att de undrat om de har en kollega som har problem med läkemedel. 15 procent anger att de tror att någon kanske har problem med spel och 8 procent funderar över om det är problem med droger.

Fakta om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Alna Sverige i form av en enkät som skickades till ca 5 900 personer på ca 2000 företag som är kunder hos eller har haft kontakt med Alna. Enkäten omfattade sju frågor rörande alkohol, droger och policy på arbetsplatsen. Över 900 personer (16%) har besvarat enkäten.

Ytterligare frågor?
Vill du ta del av hela resultatet eller har andra frågor, kontakta Ingela Eriksson, informationsansvarig, tel 070-776 44 50 eller maila till info@alna.se.

Om Alna

Alna hjälper ditt företag att hantera frågor som rör alkohol, droger och spel i arbetslivet. Vi arbetar förebyggande med utbildning och drogpolicy. Vi erbjuder utredning och behandlingsrekommendation till individer med missbruksproblem. Våra konsulter stödjer chef och arbetsgrupp under hela processen. Undersökningar visar att 81 procent av våra utredningar leder till en åtgärd som är motiverande för individen och 87 procent uppger att de fått ökad livskvalitet.

Alna ägs av Svenskt Näringsliv, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Arbetsgivarförbundet KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.

Ingela Eriksson 2010-06-04

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness