IQ:s Alkoholindex 2010-2013

Pressmeddelande 2014.03.25

Så är svenskarnas attityd till alkohol

Idag presenterar IQ rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013. Trenden för svenskarnas attityd till alkohol går mot en mer återhållsam inställning till berusningsdrickande samtidigt som vi har en mer tillåtande syn på vardagsdrickande.

IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning* om attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusningsdrickande. Rapporten bygger på resultaten av totalt 8000 svar under åren 2010-2013 bland personer 16 år och äldre.

- Att dricka sig berusad är idag allt mindre socialt accepterat. Men vi ser också att vardagskonsumtionen av alkohol ökar och blir allt mer normaliserad, risken med detta är att vi långsamt dricker oss in i ett beroende, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013 är alkoholforskarna Mats Ramstedt och Jonas Raninen, båda verksamma vid Karolinska Institutet, medförfattare.

- Den förändring i attityd kring alkohol vi ser i IQs Alkoholindex ligger i linje med konsumtionsmätningar som genomförts. Idag dricker vi alkohol oftare samtidigt som det rena berusningsdrickandet sjunker något, säger Mats Ramstedt, alkoholforskare vid Karolinska Institutet.

Så skiljer sig attityden till alkohol bland olika grupper:

- Yngre har en mer tillåtande syn på alkohol än äldre

- Kvinnor har en mer återhållsam attityd till alkohol än män

- Personer med högre utbildning har i större utsträckning en mer återhållsam attityd till alkohol än personer med lägre utbildning

- Föräldrar med barn upp till 9 år tycks ha en mer tillåtande attityd till alkohol än föräldrar med barn över 9 år

- En hög egen alkoholkonsumtion innebär en mer tillåtande attityd till alkohol

- Inkomst påverkar inte attityden till alkohol nämnvärt

* Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer av företaget Novus

Läs hela rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013 här

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness