Arbetsgivarna har ett ansvar - glöm inte det!

Replik från Alna om spelmissbruk;

Magnus Rydeving tar upp en viktig fråga i sin debattartikel om hur man ska komma till rätta med det växande problemet med spelberoendet i samhället. Hans hopp står till att kommunerna ska tvingas ta ansvar för de kommuninvånare som drabbas. Och det är bra. Insatser behövs på flera plan.

Däremot tar Rydeving tar inte alls upp den kanske viktigaste åtgärden; det stora förebyggande arbetet som arbetsgivarna kan göra. Det är på arbetsplatsen de allra flesta befinner sig på dagarna och där finns också resurser att sätta in åtgärder i tid. Men det kräver också att arbetsgivarna är insatta i problemet och har verktyg för att hantera den typen av situationer.

År 2012 fick Alna uppdraget av Folkhälsomyndigheten att sprida kunskap om spelproblem på arbetsplatsen samt att ta fram verktyg för att hantera dessa.  Ofta vet företagen inte hur de ska agera och tar inte i problemet förrän det uppstår en konkret situation som förskingring eller stöld på arbetsplatsen. Samtidigt vågar den drabbade kanske inte gå till chefen av rädsla för att bli av med jobbet.

Det gäller också i hög grad den drabbades kollegor; ingen vill sätta någon arbetskamrat i klistret. Det är därför mycket viktigt för arbetsgivare att ha en konkret handlingsplan för spelberoende, precis som för andra typer av beroende som t e x alkohol.

Den drabbade ska veta att det går att vända sig till någon i organisationen för att få stöd och hjälp. Arbetsgivaren ska veta hur hon eller han ska kunna jobba förebyggande, känna igen signaler och hitta en trygghet i att gå vidare med samtal om det behövs.

Som ett resultat av uppdraget från Folkhälsomyndghetens finns nu konkreta verktyg som stöd för företagsledningar som kommer i kontakt med spelproblematik hos sina medarbetare, dels i form av en checklista för chefer om spelproblematik, dels i form av en mall för arbete med spelproblematik på arbetsplatser.

Redskapen finns alltså. Nu är det bara upp till arbetsgivarna att ta sitt ansvar och använda dem.

Ingela Eriksson
Informationsansvarig, Alna Sverige
 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness