Debattinlägg 17-08-17

Vi bör ta det på allvar när någon blir för full på en fest

Låt oss inte se ännu en medieskandal passera.
Låt oss inte tänka i banorna ”Vi som inte har problem och de som har det”.
Låt oss ta tillfället i akt att finna svar på den svåra frågan: Vad gör jag om någon blir för full? På en fest? På jobbet? På konferensen? På stan?

Att bli så full att man tappar omdömet kan hända alla. Inte som en ursäkt. Personen som blivit för full har alltid ansvar för att det blev så. Men han eller hon kanske inte varit fullt medveten om vad som hänt under resans gång och hur hen hamnade där.

Det är ju precis det som alkoholen gör. Det är det som vi oftast blundar för. Istället slätar vi över och tänker ”det var säkert bara en gång…”

Det händer hela tiden att någon blir för full på en fest. Det händer hela tiden att arbetskamrater, chefer, fäder, mödrar, syskon och vänner får allvarliga bekymmer. Låt oss ta varje sådant tillfälle att prata om det som är ett allvarligt problem.

Det handlar om omtanke om alla som drabbas, inte minst den som blev för full. Bakom fasaden döljer sig troligtvis någon som har bekymmer med sitt drickande.

Många företag arbetar med arbetsmiljöfrågor och CSR (Corporate Social Responsibility). I grunden rör det sig om att ta ansvar för de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöområdet inkluderar frågor som höj- och sänkbara bord, utrymningsplaner och tillräcklig ventilation, men också frågor om människors psykosociala miljö på arbetet. Hur är kulturen? Hur är ledarskapet? Hur är samarbetet?

Alla har rätt att ha en bra psykosocial arbetsmiljö. Det har man inte när det finns negativa konsekvenser av skadligt bruk. Skadligt bruk är en stark kraft som kan förstöra mycket på kort tid.

”Ett sätt att förebygga dålig psykosocial miljö på jobbet är att ha en skriven, förankrad och känd policy för bruk, skadligt bruk och beroende.”

CSR definieras i stor utsträckning från andra samhällsaktörers krav och förväntningar på hur ett företag ska agera. Begreppet bygger delvis på att andra aktörer än företagsledningen anser att företaget har ett samhällsansvar som går utöver lagstiftningens krav.

”Ett sätt att ta samhällsansvar utanför den lagstiftade boxen är att ett företag har alkolås i bilar”
Idag visar många undersökningar att konsumenters attityder är kopplade till hur stor vikt företagen lägger på ”etik” och företagets engagemang i CSR-frågor ökar möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare.

Det i kombination med transparensen som kommer med sociala medier gör att företag måste minimera riskexponeringen.

De måste undvika misstag.

”En policy handlar i grunden om att varje dag skapa och bevara förtroende till ledning, anställda, kunder, leverantörer. Och till media.”

En policy hindrar inte alltid någon från att blir för full på en fest och t o m få en blackout men en policy tydliggör konsekvenser, hjälper och vägleder oss som står runtomkring, så att vi kan agera på rätt sätt när någon blir för full. Den ger oss rätten att göra det också.

Så här kan det stå i en policy för skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika eller annat:
”I arbetet för att skapa trygga och säkra arbetsplatser är det nödvändigt att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra negativa konsekvenser av skadligt bruk.
Vi vill bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Ingen form av skadligt bruk som kan få negativa konsekvenser ska finnas på en trygg, säker och kvalitetsmedveten arbetsplats.
Vi har tagit fram denna policy för att säkra Företagets varumärke och produktivitet samt för att säkra att våra kunder, allmänheten och medarbetare inte skadas.”


//Ingela Eriksson, informationsansvarig  
Alna Sverige AB
2017-08-17

Publicerat i Datademokraten

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness