Alnas psykolog doktorerar på problemspelande

Spelforskning är ett relativt nytt område i Sverige. Kristina Sundqvist är legitimerad psykolog och är anställd på Alna Sverige AB som utredare och behandlare. Hon är en av de doktorander som fått ta del av de medel Svenska Spels forskningsråd* delat ut under 2013.

Kristinas avhandlingsprojekt syftar till att generera mer kunskap kring gruppen problemspelare i Sverige. Fokus för den första artikeln ­kommer att vara vilka personlighetsfaktorer som är kopplade till ­riskabla spelvanor. Hon hoppas också kunna titta på olika sätt att ta sig ut ur spelproblem.

Läs mer

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness