Alna får treårigt uppdrag av Folkhälsomyndigheten om spelproblem i arbetslivet

Alna Sverige har fått uppdraget av Folkhälsomyndigheten att gå vidare i en andra fas av projektet Spelförebyggande insatser för arbetslivet.

Projektet blir treårigt och är en fördjupning av det projekt som Alna genomförde på uppdrag av Folkhälsomyndigheten under 2012-2014.

Syftet med projektet var att genomföra utbildningsinsatser hos företag och myndigheter för att få ökad insikt i spelproblematik och för att utveckla verktyg för att hantera spelrelaterade situationer. Projektet resulterade också i utarbetandet av en mall för strategiskt och förebyggande arbete med spel och spelproblem, en checklista för chefer för att öka chanser till tidigt agerande och en manual för utredning av spelproblem på klinisk nivå.

Med det nya projektet vill Folkhälsomyndigheten tillsammans med Alna vetenskapligt utvärdera de verktyg och arbetssätt som utvecklades under den första fasen, bland annat genom att lägga till en interaktions- och en kontrollgrupp i studien.

– Spel på arbetsplatsen kan vara en riskfaktor för att utveckla problemspelande. Att utveckla policys och riktlinjer för arbetsplatserna är därför ett viktigt förebyggande arbete. Alna har i ett tidigare projekt tagit fram en modell för förebyggande policy- och utbildningsinsatser som behöver utvärderas innan den kan spridas. Alnas breda förankring i organisationer och kunskap kring spelfrågan är en tillgång för att utföra uppdraget, säger Ulla-Britta Gabrielsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

– Vi är glada att vi har fått förtroendet från Folkhälsomyndigheten att driva det här projektet. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att uppmärksamma frågan om spelproblematik i organisationer så att rätt insatser kan sättas in i tid, säger Tommy Andersson, projektledare på Alna.

För forsknings- och analysdelen ansvarar Per Carlbring vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Ett tiotal organisationer kommer att vara med i projektet. Planen är att kompetensutveckla cirka 350 nyckelpersoner och att projektet ska nå ut till minst 3500 medarbetare i deltagande organisationer med nollmätnings- och uppföljningsenkät.

För mer information, kontakta:

Tommy Andersson, projektledare, tel 070-601 00 10, tommy.andersson@alna.se

Ingela Eriksson, informationsansvarig, Alna, tel 070-776 44 50, ingela.eriksson@alna.se

 

Om Alna Sverige:

Alna Sverige arbetar med företag och organisationer över hela Sverige. Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961. Läs mer på: http://www.alna.se/

 

Snabbfakta om spel och spelproblem om pengar (fakta från Swelogs, Folkhälsomyndigheten):

  • Ca 70 procent av Sveriges befolkning har spelat om pengar det senaste året.
  • 2 procent av befolkningen har allvarliga spelproblem och ytterligare 5 procent är riskspelare. Många av dem finns idag på arbetsplatserna.
  • Bland killar 18-24 år har nära 10 procent allvarliga spelproblem. Om de inte finns på arbetsplatsen idag, så är de på väg dit.
  • Den i särklass vanligaste spelformen är lotterier följt av nummerspel, hästar och sportspel.
  • Den spelform som skapar flest problemspelare eller som flest problemspelare dras till är kasinospel.
  • Riskabla alkoholvanor ökar risken för att blir problemspelare samtidigt som problemspelare har en ökad risk för att utveckla riskabla alkoholvanor.
  • Andelen spelare med riskfyllt alkoholbruk är högst bland dem som spelar på spelautomater, poker och kasinospel.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness