AD-dom nr 3/14

Senaste AD-domen visar hur viktigt det är att utreda behov och anpassa behandlingsinsatser

Trots att den anställde brutit mot en skriven överenskommelse och tackat nej till erbjuden behandling, ogiltigförklarades uppsägningen i AD.

Genom att vara onykter på arbetsplatsen vid flera tillfällen i januari och april 2011 bröt arbetstagaren mot den överenskommelse som arbetsgivaren och arbetstagaren träffat januari 2011, där det anges att arbetsgivaren kräver total drogfrihet och förstadagsintyg samt att arbetstagaren ska ha fem samtal med psykolog, regelbunden läkarkontakt och provtagning. I överenskommelsen anges även att arbetsgivaren kommer att vidta åtgärder om arbetstagaren bryter mot den.

Efter dessa brott mot överenskommelsen tackar arbetstagaren, i maj 2011, nej till en föreslagen behandling som bland annat innebar inläggning på beroendeklinik.  

I september 2011 sades arbetstagaren upp då arbetsgivaren inte ansåg att arbetstagaren inte ansågs att medverkat till sin egen rehabilitering genom att tacka nej till den erbjudna behandlingen. Vid uppsägningstillfället hade arbetstagaren dock inte varit påverkad på arbetsplatsen sedan den 18 april.

Ur ADs domskäl:
•    Det har inte gjorts gällande att arbetstagaren lider av alkoholsjukdom.
•    Den överenskommelse som träffades i januari 2011 verkar ha haft effekt eftersom arbetstagaren vid tidpunkten för uppsägningen varit nykter på arbetet under ca 5 månader.
•    Det faktum att arbetstagaren brutit mot överenskommelsen vid fyra tillfällen är inte av så allvarligt slag att det i sig innebär saklig grund för uppsägning.
•    En arbetstagare är i sin fulla rätt att tacka nej till behandling. Ett sådant avböjande kan inte i sig anses utgöra ett brott mot anställningsavtalet.

Läs hela domen

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness