4 snabba tips till chefen vid oro

1. Vänta inte på bevis, t ex att någon börjar lukta sprit. Agera redan när du känner första oron, t ex att någon börjar prestera sämre eller inte verkar må så bra, är trött eller har ökad frånvaro.

2. Utgå från det du ser på jobbet, t ex trötthet och fråga vad det beror på. Erbjud stöd och hjälp. Försök inte att ställa diagnos eller påstå något om medarbetaren, det du noterat kan ha många förklaringar.

3. Dokumentera samtalet och bestäm en ny tid för att följa upp. Om ni inte redan har det - skaffa en tydlig policy med handlingsplan som handlar om företagets riktlinjer och regler kring skadligt bruk av alkohol, spel, läkemedel, narkotika eller annat. Då blir det lättare för chefen att fråga: -Du har varit borta mycket, vad beror det på, kan vi hjälpa till på något sätt?

4. Om problemen fortsätter, fortsätt att följa upp, erbjud hjälp och kontakta t ex Alna som erbjuder utredning och chefsstöd. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsplatsen är säker och skadligt bruk är en stor risk. Vid sjukdom har arbetsgivare ett ansvar för rehabilitering. Alna hjälper arbetsgivaren att hitta rätt rehabilitering till medarbetaren baserad på en omfattande utredning. Skadligt bruk eller beroende är i sig inte sakligt skäl för uppsägning, det som kan vara saklig grund t ex, är misskötsamhet som blir en konsekvens av upprepad olovlig frånvaro.

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om integritetspolicy och cookies

Webb av happiness