Så använder vi sociala medier för privat bruk under arbetstid

Ladda hem hela rapporten. Klicka här!

Sociala medier har blivit en del av vardagen för de flesta svenskar. Många lägger ned mycket av sin fritid på facebook, Instagram och andra medier. Och beteenden vi vant oss vid på fritiden letar sig också in på våra arbetsplatser. En hel del studier har genomförts just när det gäller användandet av sociala medier på fritiden. Hur vi använder dem för privat bruk på våra arbetsplatser är däremot betydligt mindre utforskat. Alna har därför genomfört en undersökning som ställer frågor om hur vi ser på användandet av sociala medier för privat bruk på arbetsplatsen, om, och hur mycket vi själva ägnar oss åt det och vad det får för eventuella konsekvenser.

Vissa av resultaten förvånar. Exempelvis finner vi att chefer är den grupp som ägnar mest tid till att surfa privat på arbetstid, och är också de som har svårast att dra gränser för sitt surfande. Detsamma gäller för män som grupp enligt undersökningen.

Några av resultaten i korthet:

  • För 19 procent av de svarande ingår användande av sociala medier i arbetsuppgifterna.
  • En stor majoritet, 82 procent, tycker att det är bra att det finns regler för användandet av sociala medier på arbetsplatsen.
  • 33 procent av männen använder alltid eller ofta sociala medier för privat bruk när de ska göra något arbetsrelaterat. Motsvarande siffra för kvinnorna är 27 procent.
  • 26 procent av männen och 18 procent av kvinnorna lägger upp till 30 minuter på privatsurfande på arbetstid. Sju procent av både männen och kvinnorna lägger upp till en timme på privatsurfande på jobbet.
  • 19 procent av männen säger att deras arbete någon gång blivit lidande på grund av privat användande av sociala medier. Motsvarande siffra för kvinnorna är 10 procent.
  • Chefer har svårare än sina medarbetare att dra gränsen mellan arbetsrelaterat och privatrelaterat användande av sociala medier på arbetstid: 39 procent av cheferna jämfört med 21 procent av medarbetarna.
  • Nio procent av cheferna glider varje gång över till privatsurfande när de ska göra något arbetsrelaterat. 42 % gör det ofta. Medarbetarna är betydlig mer måttfulla med sitt internetanvändande: Fyra procent gör det varje gång och 23 procent gör det ofta.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretagen Cint och Netigate under mars månad 2015. 1000 yrkesverksamma personer mellan 18 och 65 år tillfrågades via en webbenkät. Urvalet av respondenter har skett så att en representativ fördelning vad gäller ålder, kön, arbetsgivare, befattning och geografisk hemvist har erhållits.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om cookies

Webb av happiness