Anders Helander är Alnas expert på alkohol- och drogtestning

Anders Helander är adjungerad professor i beroendeforskning vid KI med placering vid institutionen för laboratoriemedicin.

Anders Helander arbetar i sin forskning främst med att utveckla och utvärdera känsligare och mer träffsäkra laboratorietester för bruk, riskbruk och skadligt bruk av alkohol. Med tidigare metoder var det exempelvis svårt att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion i tid. Anders har även mycket stor kompetens kring det aktuella problemet med internetdroger.

Hur ser du på samarbetet med Alna?

- Jag tycker att det är fantastiskt roligt att kunna bidra med min erfarenhet och kompetens. Det är mycket viktigt att allt görs på rätt sätt när man testar för alkohol och droger, oavsett syftet. Min del är att hjälpa till med information om vilka tester som finns, deras fördelar och nackdelar, och även konsultationer i enskilda fall.

Vilken nytta kan du tillföra till våra kunder?

- Alla typer av drogtester har ökat men framför allt alkoholtester. Tidigare användes nästan enbart alkoholutandningsprov och sk levermarkörer, men idag finns tillförlitliga rutintester för såväl akut som kronisk riskkonsumtion. Här kan jag bland annat bidra med kunskaper om vilka tester som är lämpliga, vilka analysmetoder som är bäst och hur man ska tolka resultatet. Sker det inte på ett korrekt sätt kan det få allvarliga konsekvenser. Jag bidrar också med att lägga upp provtagningsrutiner för att allt ska vara tillförlitligt och hållbart. Resultaten ska  hålla för granskning i en rättsprocess.

- Jag kan även tillföra kompetens kring internetdroger, då jag arbetar med att ta fram analysmetodik för nya substanser så att vi kan analysera dem i blod- och urinprov. Jag samarbetar i ett projekt med Giftinformationscentralen där vi tittar på vilka nya substanser som finns tillgängliga, sammanställer information om deras toxiska effekter och tar fram metoder för att kunna drogtesta för dem . Vi ser idag hundratals nya preparat säljas öppet på internet.

- Dessutom arbetar jag en hel del med undervisning och håller föreläsningar och det finns planer på både föreläsningar och utbildning för Alna och Alnas kunder.

/Ingela Eriksson, Alna Sverige AB

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om cookies

Webb av happiness