Stefan Borg är Alnas MRO-läkare

Stefan Borg , Docent och specialist psykiatri, tidigare verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm är Alnas nya MRO-läkare*.

Du är vår nya MRO-läkare, vad tycker du om det?

- Det ska bli jättespännande att få vara med när Alna satsar på evidensbaserade metoder och alla  utredningar görs av psykologer. Det känns väldigt meningsfullt att bidra till det arbetet.  Jag kommer även att stötta med psykiatriska bedömningar om det uppstår behov av det i samband med en utredning.

Vilken nytta kan du vara för våra kunder?

- Jag kan tillföra ett mer blandat koncept inom beroendeproblematiken med mina kunskaper och erfarenheter från beroendevården. Jag har ju också lång erfarenhet som chef, det tillsammans med de erfarenheter jag har från Hälso- och sjukvårdens  ansvarsnämnd med utredningar om tjänstbarhet, tror jag kan komma till stor nytta

Vad menas med evidensbaserad behandling?

- Det finns olika grader av evidens, dvs man kan vara mer eller mindre säker på att man gör ”rätt” när man ska hjälpa en person med problem. Den högsta graden av evidens, och den vi strävar efter,  är välkontrollerade, randomiserade studier där man jämför resultatet från olika behandlingar med varandra och den lägsta graden av evidens är den erfarenhetsbaserade. Man måste definiera evidens i ett brett perspektiv, även om en behandling uppvisar väldigt bra resultat är det inte säkert att den passar alla. Evidens är absolut inte bara siffror skulle jag säga, det handlar lika mycket om andra slutsatser också.

- Det är till exempel inte säkert att en längre behandling ger ett bättre resultat. Det kan vara bra för dem med svårare problem, dubbeldiagnoser, osv. Det blir väldigt dyrt med långa behandlingar och om vi ska kunna erbjuda trovärdiga insatser måste vi satsa på korta effektiva behandlingar.

/Ingela Eriksson, Alna Sverige AB

* En MRO-läkare har som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till återförande av svar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.
MRO (Medical Review Officer) kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid företagstestning.

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om cookies

Webb av happiness