Bra länkar och litteratur

Här hittar du länkar till myndigheter, organisationer och andra som har information om alkohol- och drogfrågor, skadligt bruk, arbetsmiljö och hälsa.

Längst ned hittar du även tips på litteratur.

Arbetsmiljö

www.prevent.se
Arbetsmiljö i samverkan mellan SAF, LO och PTK. Tidningen Arbetsliv

www.arbetsmiljoforum.com
Arbetsmiljöforum och arbetsmiljötidningen Du & Jobbet

www.av.se
Arbetsmiljöverket. Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen sammanslagna till en myndighet.

www.arbetslivsinstitutet.se/biblioteket
Här finns arbetsmiljöliteratur, böcker och tidskrifter om ledarskap, personalfrågor, organisationsörändringar, stress, gender, m m. Böcker lånas ut på 30-90 dagar och skickas gratis med posten.

www.suntliv.nu
Sunt liv är ett arbetsmiljöprogram för kommuner, landsting och regioner. Syftet med Sunt liv är att förbättra arbetsmiljön ohc hälsan och på så sätt bekämpa sjukskrivningarna.

www.arbetsmiljoupplysningen.se
På Arbetsmiljöupplysningen samverkar ett trettiotal aktörer inom arbetsmiljöområdet. Det gör att Arbetsmiljöupplysningen är opartisk. AFA Försäkring är värd för portalen. Det mest relevanta om arbetsmiljö finns nu samlat på ett ställe.

www.stressochalkohol.se
Här hittar du många svar på frågor som rör stress, utmattning, alkohol och droger. du kanske har personalansvar, fackligt ansvar, t ex skyddsombud eller är du själv drabbad?

Alkohol- och droger

www.drogportalen.se
Är ett samarbete mellan ett flertal organisationer och myndigheter. Syftet är att besökaren enkelt ska hitta den information som söks.

www.can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

www.drugsmart.com
Webbplatsen Drugsmart initierades av Socialdepartementet 1997 men ligger nu under Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Webbplatsen syftar till att ge ungdomar och vuxna kunskap om alkohol och narkotika och att skapa ett forum för samtal och debatt om alkohol- och narkotikapolitiska frågor.

www.NoDrugs.se
Tullverkets antidrogportal som drivs i samverkan med ideella föreningar, kommuner, företag och andra organisationer, bl a Alna. Innehåller fakta om droger och information om tullverkets brottsbekämpning.

www.alkoholhjalpen.se
Den som vill minska sitt eget drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket få hjälp på Alkoholhjälpen, ett webbaserat program som är gratis och som låter användaren vara helt anonym. Programmet bygger på moderna terapimetoder och har tagits fram av den statliga Alkoholkommittén.

Läkemedel- och narkotika

www.rfhl.se
Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende. Brukarorganisation som vill förändra och förbättra villkoren för människor som är beroende av narkotika och läkemedel.

www.lakemedelsverket.se
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.

www.dopingjouren.se
Dopingjouren är en rikstäckande telefonrådgivning tillgänglig för alla som har frågor rörande dopning.

www.fass.se
Här finns läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenhet om sina produkter.

Spel

www.spelinstitutet.se
Spelinstitutet är ett privatägt kunskapsföretag, som specialiserat sig på spel om pengar och dess negativa konsekvenser för individen, familjen och samhället.

www.lotteriinsp.se
Lotteriinspektionen är en myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Myndigheter

www.alkoholkommitten.se
Alkoholkommittén avslutades den 31 december 2007.

www.fhi.se
Statens folkhälsoinstitut.

www.sos.se
Socialstyrelsen.

www.tullverket.se
Tullverket.

Forskning

www.socialvetenskap.se
Bevakar nyheter kring forskningsfältet socialt arbete och angränsande ämnen. Även länkar till olika forskningssidor och sökmöjligheter.

www.sorad.su.se
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är ett centrum inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. SoRADs målsättning är att både bedriva och stimulera samhällsvetenskaplig forskning om alkohol och droger.

Litteratur-tips

Njutningsparadoxen, författ: Maggan Hägglund.
ISBN 978-91-7387-333-8

Riskbruk och Missbruk, författ: Katarina Johansson & Peter Wirbing.
ISBN 91-27-07217-7

 

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om cookies

Webb av happiness