Hur drabbas arbetsplatsen av skadligt bruk?

Problemen som uppstår är ofta betydande. Några exempel:

  • Effektiviteten minskar, även bland arbetskamrater som ägnar mycket tid åt ”korridorsnack”
  • Frånvaron ökar
  • Den psykosociala arbetsmiljön försämras
  • Kvaliteten försämras
  • Samarbetet fungerar sämre
  • Trivseln försämras
  • Risken för olycksfall och skador ökar
  • Risk för negativa effekter på varumärket

Hela arbetsplatsen, chefer, arbetskamrater, leverantörer, uppdragsgivare och kunder påverkas av dessa problem. På en liten arbetsplats, till exempel, kan företagets hela existens stå på spel på grund av alkohol- eller narkotikaproblem bland medarbetare.

Det är inte bara de som blivit beroende av alkohol eller andra droger som orsakar problem. Även måttlighetskonsumenter som dricker eller är bakfulla på arbetet gör felbedömningar och slarvar. Undersökningar har visat att det i själva verket är just de som står för 80% av olyckorna och incidenterna på arbetsplatserna (Wilkinson 1993). Det handlar alltså inte bara om några få, alkohol- och drogfrågor angår alla anställda.

Vad kan jag göra om jag misstänker skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk)? Läs mer!

Dela/spara
Missa inte Alnas nyhetsbrev!

Information om cookies

Webb av happiness